Cadrul legislativ şi de reglementare în domeniul supravegherii prudenţiale - Anexa I