ANUNȚ privind publicarea pe site-ul ESMA a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind DIRECTIVA 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investiții alternative