Implementare EMIR

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele derivate OTC, contrapărțile centrale și registrele centrale (EMIR- Regulamentul european privind infrastructurile de piață) reprezintă punerea în aplicare a Uniunii Europene privind declarația în urma summit-ului Grupului celor douăzeci (G20) de la Pittsburgh, ce a intrat în vigoare la 16 august 2012 și are ca scop:

- reducerea riscului sistemic indus de instrumentele financiare derivate extrabursiere (over-the-counter (OTC));

- creșterea transparența pieței de instrumente financiare derivate extrabursiere (OTC), pentru o viziune clară asupra mărimii pieței derivatelor, riscului de contraparte și orice posibilă manipulare a pieței;

- reducerea riscului operațional pentru participanții la piața instrumentelor financiare derivate.

EMIR instituie:

- compensarea și cerințele bilaterale de gestionare a riscurilor pentru contractele derivate OTC;

- cerințe de raportare pentru toate contractele derivate (OTC și ETD) și

- cerințe uniforme pentru desfășurarea activităților contrapărților centrale („CCP”) și a Registrelor centrale de tranzacții (TR).

De asemenea, EMIR stabilește noi prevederi de reglementare pentru toate tipurile și dimensiunile de entități care încheie orice formă de contract derivat, inclusiv pe cele care nu sunt implicate în servicii financiare. Astfel, EMIR, se aplică indirect entităților non-UE care tranzacționează cu entități din UE, iar cerințele legale sunt separate în trei categorii principale: raportarea tranzacțiilor, compensarea  și atenuarea riscurilor

La 17 iunie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate OTC care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale și cerințele pentru registrele centrale de tranzacții (EMIR REFIT).

ASF pune la dispoziția entităților interesate următoarele secțiuni dedicate implementării prevederilor legale ale CSDR:

  • Raportarea informațiilor referitoare la contractele derivate OTC și ETD link
  • Compensarea produselor derivate
  • Măsuri de atenuare a riscurilor asociate contractelor derivate necompensate printr-un CCP
  • Derogări de la obligațiile instituite de EMIR, în cazul tranzacțiilor intragrup