Cerinţe de raportare

Cadrul legal care reglementează cerinţele de raportare ale intermediarilor principali:


Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare;

Norma nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări(Norma A.S.F. nr. 19/2018), cu modificările ulterioare;

Norma nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară cu modificările şi completările ulterioare (Norma A.S.F. nr. 4/2018);

Norma nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor (Norma A.S.F. nr. 9/2020);

Norma nr. 5/2019 privind modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare;

Norma nr. 18/2017, privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare (Norma A.S.F. nr. 18/2017);

Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările ulterioare.

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer