Date statistice agregate (Regulamentul UE 2015/ 2451)

Regulamentul de punere în aplicare (UE)  2015/2451 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere in aplicare în ceea ce privește machetele și structura informațiilor specifice de către autoritățile de supraveghere în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Machete pentru publicarea datelor statistice agregate   

Macheta A 20162017  2018 2019 pentru publicarea datelor statistice agregate cu privire la întreprinderile de asigurare și reasigurare supravegheate în temeiul Directivei 2009 / 138 / CE

Macheta B pentru publicarea datelor statistice agregate cu privire la grupurile de asigurare supravegheate în temeiul Directivei 2009 / 138 / CE. Aceasta macheta nu este se completează deoarece este valabilă pentru grupuri

Macheta C:  20162017   2018 2019 -  -  pentru publicarea datelor statistice agregate cantitative cu privire la autoritatea de supraveghere

Macheta D pentru publicarea datelor statistice agregate calitative cu privire la autoritatea de supraveghere

Macheta  pentru publicarea informațiilor privind exercitarea opțiunilor prevăzute la articolul 31 alin. (2), lit. (D) din Directiva 2009 / 138 / CE

Structura Autorității de Supraveghere a Asigurărilor în anii: 2016;  20172020.

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer