Home Insurance Legislation

Primary legislation

 

Official Gazette, PART I

Secondary Legislation

Assigned heading

Law No. 260/2008 on compulsory home insurance against earthquakes, landslides and floods

 

 

 

Republicată (r2) în nr. 635 din 15 octombrie 2013.

 

Republicată (r3) în nr. 175 din 09 martie 2016

Ø  r2 a fost modificată și completată prin  L 191/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 06 iulie 2015.

 

Ø  Insurers & intermediaries

Ordinul CSA nr. 23/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor

nr. 3 din 05 ianuarie 2009

Ø  Ordin CSA 19/2009;

Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 16 septembrie 2009

Ø  Insurers

Order No. 7/2009 implementing the Rules establishing, assessing and adjusting losses for the compulsory home insurance against earthquakes, landslides and floods

nr. 369 din 02 iunie 2009

 

Ø  Insurers

Norma ASF nr. 6/2013 privind Poolul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale

nr. 521 din 20 august 2013

 

Ø  Insurers

Norma ASF nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

nr. 521 din 20 august 2013

Ø  Norma ASF nr. 20/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 19 noiembrie 2015;

Ø  Rule No. 35/ 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 25 august 2016.

Ø  Insurers

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer