Pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

Norma nr. 20/2018privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie, care stabileşte cadrul unitar, conceptual şi procedural pentru  dobândirea, dezvoltarea, acumularea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor, mecanismele de control şi de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor care activează în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări, condiţiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări, condiţiile de avizare a intermediarilor principali în calitate de furnizori de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări,  obligaţiile furnizorilor, societăţilor şi intermediarilor principali în ceea ce priveşte activitatea de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări, cerinţele de atestare a lectorilor, alte activităţi conexe activităţii de asigurare şi/sau reasigurare.

 

GDPR

www.asfromania.ro uses cookies to personalize and improve your experience on our website. Before continuing to browse www.asfromania.ro, please take the time to read and understand the content of the Cookie Policy. By continuing to browse our website you confirm your acceptance of the use of cookies according to the Cookie Policy. You can change the settings of these cookies at any time by following the instructions in Disclaimer