• ro
  • en

Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 25.11.2020

Bucureşti, 25 noiembrie 2020 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)  Reglementare

Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 33/2017 privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul de Normă pentru modificarea și completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, spre consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea art. 30 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Supraveghere

Aprobarea planului de finanțare transmis de Asito Kapital S.A. ca urmare a Deciziei A.S.F. nr.1048/04.09.2020;

Aprobarea rezultatelor controlului periodic efectuat la compania de brokeraj Ritter – Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea cererii de suspendare, la cerere, a autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Accentasig Broker de Asigurare S.R.L.;

Sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Broker Asig-Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali;

Sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Land - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali;

Sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Liber Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali;

Sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Oceania Insurance Broker S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali;

Sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj Georgia Sig 2000 Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali;

Sancționarea companiei de brokeraj Zoom Insurance Reinsurance Broker S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Sancționarea companiei de brokeraj Asist Asig Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Sancționarea companiei de brokeraj Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

C)  Autorizare

Numirea doamnei Teodora Valentina Berevoianu și a domnului Laurențiu Gabriel Aldea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.;

Autorizarea modificării actului constitutiv al societății SIF Banat - Crișana S.A. ca urmare a diminuării capitalului social de la 51.746.072,4 lei la 51.542.236,3 lei;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a obligațiunilor emise de societatea Agroserv Măriuța S.A. în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a acțiunilor emise de societatea 2Performant Network S.A. București în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea Einhell Romania S.R.L., angajată în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere, realizate intragroup, cu societatea Einhell Germany A.G., se încadrează în excepția de la obligația de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Gepa Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Freya Insur Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (completare/eliminare obiect de activitate);

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societății Zurich Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (numire administrator);

Avizarea auditorului financiar Mazars România S.R.L. în vederea desfășurării activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale pentru fondurile de pensii ocupaționale și administratorii acestora;

Autorizarea modificării Actului constitutiv al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.