Amânarea dezvăluirii informației privilegiate

 

Subiecții prevăzuți la art. 17 din Regulamentul UE nr. 596/2014 pot decide amânarea publicării informațiilor privilegiate, cu respectarea prevederilor impuse prin Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat (UE) 2016/1055.

În cazul in care s-a decis amânarea publicării informațiilor privilegiate în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Regulamentul UE nr. 596/2014, aceștia au obligația de a informa A.S.F. cu privire la amânarea publicării informațiilor și de a furniza o explicație scrisă în acest sens, de îndată ce informațiile au fost făcute publice.

Prin excepție, în cazul amânării publicării informațiilor privilegiate în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (6) din Regulamentul UE nr. 596/2014, emitenții care sunt instituții de credit sau instituții financiare, notifică A.S.F. în legătură cu intenția de a amâna publicarea informațiilor privilegiate și oferă dovezi privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de alin. 5 al aceluași articol.

Notificarea amânării publicării de informații privilegiate sau a intenției de amânare a publicării informațiilor privilegiate, după caz, se va realiza pe adresa de email siap@asfromania.ro.

Detalii: Click aici