Informare de presă: Soluții favorabile ASF pronunțate în luna ianuarie 2024

București, 8 februarie 2024 - În luna ianuarie a anului 2024, instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile ASF în următoarele dosare relevante:

 1. Curtea de Apel București - Dosarul nr. 2243/97/2022

Prin Hotărârea nr. 20/4.01.2024, Curtea de Apel București a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu reclamanta  International Caviar Corporation S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea, ca neîntemeiată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare (...)”

Obiect: anularea Deciziei ASF nr. 379/29.03.2022 de sancționare a reclamantei cu amendă în cuantum de 21.200 lei și a Deciziei ASF nr. 643/26.05.2022, prin care ASF a dispus respingerea plângerii prealabile formulate de către reclamantă împotriva Deciziei ASF nr. 379/29.03.2022.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9700000000128337&id_inst=2

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2295/2/2022

Prin Hotărârea nr. 2/9.01.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenta-reclamantă S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurenta-reclamantă S.S.I.F. BRK Financial Group SA împotriva Sentinței civile nr. 2303 din 6 decembrie 2022 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ și Fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de  S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. împotriva Sentinței civile nr. 2303/6.12.2023, prin care Curtea de Apel București a respins cererea ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea parțială a Deciziei ASF nr. 249/07.03.2022, prin care Autoritatea a dispus sancționarea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. cu amendă în cuantum de 113.100 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000406874

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2441/2/2023

Prin Hotărârea nr. 105/11.01.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenții-reclamanți Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. și Euroins Insurance Group AD.

Soluția pe scurt:

„Respinge excepția nulității recursului incident invocată de recurentele-reclamante. Respinge recursul principal declarat de reclamantele Euroins România Asigurare Reasigurare S.A., prin lichidator judiciar provizoriu CITR Filiala București SPRL și Euroins Insurance Group AD şi recursul incident declarat de pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva sentinței nr. 745 din 27 aprilie 2023 a Curții de Apel București - Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondate.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. și de EIG AD împotriva Hotărârii Curții de Apel București nr. 745/27.04.2023, prin care instanța a respins cererea de suspendare a executării Deciziei ASF nr. 262/17.03.2023 și a Deciziei ASF                       nr. 264/17.03.2023.

Mențiuni: în primă instanță, dosarul a avut ca obiect suspendarea Deciziei ASF
nr. 262/17.03.2023, prin care s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a Euroins România și a Deciziei ASF nr. 264/17.03.2023 privind desemnarea Fondului de Garantare a Asiguraților în calitate de administrator interimar la Societatea Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000420887

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 575/2/2023

Prin Hotărârea nr. 202/17.01.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian, în calitate de acționar la Societatea Oil Terminal S.A. Constanța.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursurile principale declarate de recurentul-reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian şi de recurenta-pârâtă Prime Transaction SA împotriva Sentinţei nr. 212 din 8 februarie 2023, pronunțate de Curtea de Apel București – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondate. Respinge recursul incident declarat de recurenta-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva aceleiași sentințe, ca rămas fără obiect. Obligă recurentul-reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian să plătească recurentei-pârâte Prime Transaction SA suma de 3.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocațial, cu aplicarea art. 453 alin. 2 Cod procedură civilă. Respinge cererea recurentei-pârâte Autoritatea de Supraveghere Financiară de obligare a recurentului-reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Definitivă. ”

Obiect:

 • recursul formulat de recurentul-reclamant Dumitrescu Andrei Sebastian împotriva Sentinței civile nr. 212/08.02.2023, pronunțate de Curtea de Apel București, prin care a fost respinsă cererea de suspendare a Deciziei ASF nr. 46/17.01.2023 prin care a fost aprobat prospectul simplificat în vederea majorării capitalului social al societății Oil Terminal S.A. Constanța;
 • recursul incident formulat de ASF, prin care s-a solicitat casarea, în parte, a Sentinței recurate, cu consecința constatării faptului că recurentul - reclamant nu a făcut dovada îndeplinirii condiției privind paguba iminentă necesară pentru suspendarea Deciziei ASF nr. 46/2023;
 • recursul formulat de S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

 

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect cererea formulată de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, în calitate de acționar la Societatea Oil Terminal S.A. Constanța, privind suspendarea Deciziei ASF nr. 46/17.01.2023 de aprobare a Prospectului aferent majorării de capital la Societatea Oil Terminal S.A. Constanța.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000417694

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6484/2/2016*

Prin Hotărârea nr. 286 /18.01.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenții-reclamanți Mihail Nicolaevici și Asociația Națională pentru Protecția Investitorilor.

Soluția pe scurt:

„Anulează ca nemotivat în termenul legal, recursul declarat de reclamanții Asociația Națională pentru Protecția Investitorilor şi Nicolaevici Mihail Paris împotriva sentinței civile nr. 472 din 13 martie 2023 a Curții de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de recurenții-reclamanți împotriva Hotărârii Curții de Apel București nr. 472/13.03.2023, prin care instanța a admis excepția perimării, invocată din oficiu și a constatat perimarea de drept a cererii de chemare în judecată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea în pretenții, disjunsă din dosarul nr. 6089/2/2015*, având ca obiect anularea Avizului ASF nr. 248/2015 referitor la aprobarea prospectului de emisiune al FOA administrat de Safi Invest S.A. (actualmente Nova Vision Investments AFIA S.A.), prin care s-au solicitat următoarele:

 1. obligarea ASF să plătească FOA prejudiciul de 1.337.436 lei, calculat conform celor menționate la lit. g) a acțiunii;
 2. obligarea ASF să plătească către ANPI daune morale egale cu valoarea taxelor încasate în ultimii 10 ani de la FOA pentru încălcarea cu rea-voință şi sistematică a îndatoririlor ASF față de investitorii FOA, timp în care îndatoririle ASF au fost îndeplinite de către ANPI.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii- dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000419301

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 5312/2/2021

Prin Hotărârea nr. 386/25.01.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenții-reclamanți Behboud Madadi, Alexandru Ionel Secară și Florian Munteanu.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamanții Behboud Madadi, Alexandru Ionel Secară, Florian Munteanu împotriva Sentinței civile nr. 1380 din 8 iulie 2022 a Curții de Apel București – Secția a IX-a de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursul promovat de recurenții-reclamanți împotriva Sentinței Civile nr. 1380/8.07.2022, prin care s-a dispus respingerea acțiunii, astfel cum a fost modificată, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect:

 • anularea adresei de răspuns a ASF nr. 6703/28.04.2021;
 • anularea adresei de răspuns a ASF nr. DG/11143/30.06.2021;
 • obligarea ASF să constate suspendarea dreptului de vot aferent acțiunilor proprii dobândite prin interpuși, respectiv acțiunilor dobândite în mod indirect de către SIF Muntenia S.A., prin FDI Prosper Invest, FII Bet-Fi Index Invest, FII Optim Invest, FIA Certinvest Acțiuni, FDI Active Dinamic, FII Active Plus, FDI Star Next, Romania Strategy Fund și SIF 1;
 • obligarea ASF la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea cauzei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000398657

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 1721/2/2017

Prin Hotărârea nr. 31/30.01.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenții-reclamanți SAI Certinvest S.A., Buzea Radu Viorel, Cusak Ruxandra, Gustă Horia Ion, Lavi Florentina, Vasile Daniela Maria şi Vlăsceanu Florica.

Soluția pe scurt:

„Anulează recursul declarat de reclamanții S.A.I. Certinvest S.A., Buzea Radu Viorel, Cusak Ruxandra, Gustă Horia Ion, Lavi Florentina, Vasile Daniela Maria şi Vlăsceanu Florica împotriva Sentinţei civile nr. 178 din 12 mai 2021 a Curţii de Apel București – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca netimbrat.

Definitivă.”

Obiect: recursul formulat de SAI Certinvest S.A. și alți recurenți-reclamanți împotriva Sentinței civile nr. 178/12.05.2021, pronunțată de Curtea de Apel București, prin care instanța a respins acțiunile conexate, ca neîntemeiate.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect anularea Deciziei ASF nr. 959/25.04.2016, prin care SAI Certinvest S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 24.258,62 lei, ca urmare a abaterilor constatate cu ocazia controlului periodic efectuat la societate, a procesului-verbal de control și a obiecțiunilor la procesul-verbal de control.

Dosarul nr. 1722/2/2017 (conexat la dosarul nr. 1721/2/2017) a avut ca obiect anularea Deciziilor ASF nr. 960-965/25.04.2016[1].

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

 https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000346565

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 6090/2/2020

Prin Hotărârea nr. 467/30.01.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurenta-reclamantă SAR Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de reclamanta Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. prin lichidator judiciar CITR Filiala București SPRL împotriva sentinței civile nr.992 din 23 iunie 2021 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă. ”

Obiect: recursul formulat de SAR Euroins S.A. împotriva Sentinței civile nr. 992/23.06.2021, prin care Curtea de Apel București a respins cererea formulată de recurenta-reclamantă privind anularea Deciziei ASF nr. 1136/28.09.2020, ca neîntemeiată.

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect, în principal, anularea Deciziei ASF nr. 1136/28.09.2020, și, în subsidiar, înlocuirea sancțiunii amenzii aplicate cu sancțiunea avertismentului.

Prin Decizia ASF nr. 1136/28.09.2020 SAR Euroins S.A. a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 600.000 de lei în urma controlului inopinat finalizat prin Procesul-verbal de control înregistrat la ASF cu nr. SA-DSC/2727/31.07.2020 și la Euroins România Asigurare Reasigurare S.A. cu nr. SC 15349/21/31.07.2020.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000388760

 

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție - Dosarul nr. 2303/2/2022

Prin Hotărârea nr. 512/31.01.2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o soluție parțial favorabilă ASF, în contradictoriu cu recurentul-reclamant Grigore Chiș, în calitate de membru al Comitetului de Investiții House în cadrul S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Grigore Chiş împotriva Sentinţei nr. 138 din 27 ianuarie 2023 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a IX-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva aceleiași sentințe, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiect: recursurile formulate de recurentul-reclamant și de ASF împotriva Sentinței civile nr. 138/27.01.2023, prin care instanța a dispus următoarea soluție pe scurt: „Admite în parte cererea. Dispune reducerea amenzii aplicate prin Decizia nr. 256/07.03.2022 de la 5900 lei la 1000 lei. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.”

Mențiuni: în fond, dosarul a avut ca obiect:

 • în principal, anularea în totalitate a Deciziei ASF nr. 256/07.03.2022, prin care reclamantul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 5.900 lei, cu consecința înlăturării în întregime a sancțiunii aplicate;
 • în subsidiar, în cazul în care Decizia nu va fi anulată în integralitate, anularea în parte a Deciziei, cu consecința diminuării sancțiunii impuse și chiar schimbarea ei cu avertisment sau reducerea cuantumului amenzii aplicate reclamantului, având în vedere fapta reținută.

În concret, prin soluția primei instanțe, menținută de Î.C.C.J., Curtea de Apel București a menținut constatările ASF cuprinse în decizia de sancționare, reducând doar cuantumul amenzii de la 5.900 lei la 1.000 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

 https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000406883

 

 

 

[1] 1. Prin Decizia ASF nr. 960/25.04.2016, reclamanta VLĂSCEANU FLORICA fost sancționată cu amendă în cuantum de 20.000 lei, în calitate de persoană desemnată cu activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și ofițer de conformitate în cadrul S.A.I. Certinvest S.A., întrucât nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute.

 1. Prin Decizia ASF nr. 961/25.04.2016, reclamanta LAVI FLORENTINA fost sancționată cu amendă în cuantum de 15.000 lei, în calitate de reprezentant al Compartimentului de control intern al S.A.I. Certinvest S.A. întrucât nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.
 2. Prin Decizia ASF nr. 962/25.04.2016, reclamantul GUSTA ION HORIA a fost sancționat cu amendă în cuantum de 45.000 lei, în calitate de Președinte Directorat și ulterior Director – General al S.A.I. Certinvest S.A., întrucât nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.
 3. Prin Decizia ASF nr. 963/25.04.2016, reclamanta CUSAK RUXANDRA a fost sancționată cu amendă în cuantum de 15.000 lei, în calitate de administrator de risc al SAI Certinvest S.A., întrucât nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute.
 4. Prin Decizia ASF nr. 964/25.04.2016, reclamanta VASILE DANIELA MARIA a fost sancționată cu amendă în cuantum de 45.000 lei, în calitate de Director general adjunct SAI Certinvest S.A., întrucât nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile și obligațiile aferente funcției deținute.
 5. Prin Decizia ASF nr. 965/25.04.2016, reclamantul BUZEA IONEL a fost sancționat cu amendă în cuantum de 45.000 lei, în calitate de director general adjunct, reprezentant al compartimentului de control intern și administrator de risc al SAI Certinvest S.A., întrucât nu și-a îndeplinit, în mod corespunzător, atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute.