Comisia Europeană a adoptat și publicat pachetul privind investițiile destinate retail-ului în vederea dezvoltării în continuare a Uniunii Piețelor de Capital (CMU)

În data de 24 mai 2023 Comisia Europeană  a adoptat și publicat pachetul privind investițiile destinate retail-ului în vederea dezvoltării în continuare a Uniunii Piețelor de Capital (CMU), conform acțiunilor prevăzute în Planul de acțiune.

Pachetul privind investițiile destinate retail-ului își propune direcționarea fondurilor private în economia reală și către finanțarea tranziției verzi și digitale, asigurându-se că investitorii cu amănuntul beneficiază de protecție adecvată, de tratament echitabil, de piețe deschise cu o varietate de servicii și produse financiare competitive și de informații transparente și comparabile.

Pachetul legislativ cuprinde:

- o propunere de Directivă omnibus de modificare a:

  • normelor privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II);
  • directivei privind distribuția  de asigurări (IDD);
  • directivei privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM);
  • directivei privind administratorii de fonduri de investiții alternative (AIFMD);
  • directivei privind accesul la activitatea de asigurare și reasigurare (Solvabilitate II);

- o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP).

Documentele aferente pachetului privind investițiile destinate retail-ului pot fi consultate la adresa: https://finance.ec.europa.eu/publications/retail-investment-strategy_en