Comunicat de presă privind hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București referitoare la Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A.

Bucureşti, 27 aprilie 2023 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) ia act de hotărârea pronunțată astăzi, 27.04.2023, de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 2441/2/2023, prin care instanța a respins, ca neîntemeiată, cererea Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. de suspendare a Deciziei A.S.F. nr. 262/17.03.2023, prin care Autoritatea a dispus retragerea autorizației de funcționare a societății, constatarea stării de insolvență și promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia. Prin hotărârea pronunțată, la acest moment, instanța confirmă legalitatea și temeinicia măsurilor luate de A.S.F. prin decizia contestată.

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, în data de 17 martie 2023, să retragă autorizația de funcționare a Societății Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Conform dispozițiilor art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012, A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunţe asupra considerentelor de oportunitate, a evaluărilor şi analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.

Soluția instanței poate fi consultată AICI.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.