Anunț: Invitaţie de participare selecție practicieni în insolvență

Autoritatea de Supraveghere Financiară („A.S.F.”) invită practicienii în insolvenţă înscrişi în Lista practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.S.F., publicată pe pagina de internet a A.S.F., să depună, până cel târziu la data de 10 aprilie 2023, ora 15.00, la Registratura Generală a A.S.F. din Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, în plic sigilat, oferta în vederea desemnării ca practician în insolvenţă în dosarul de faliment privind Societatea Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A., aflat pe rolul Tribunalului București. Oferta va fi depusă la A.S.F. cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 18 din Procedura A.S.F. privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F. anexată prezentei.

Pe plicul sigilat depus la Registratura Generală a A.S.F. vor fi înscrise următoarele: „Documentaţie pentru selecția practicienilor în insolvenţă.", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum şi menţiunea „A nu se desigila decât de către Comisia de analiză și selecție a practicienilor în insolvenţă".

Citiți AICI noua Procedură privind agrearea și selecția practicienilor în insolvenţă de către A.S.F*.

* Termenul prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. d) din Procedură se calculează de la data depunerii ofertei, polița de asigurare de răspundere civilă profesională urmând să fie valabilă pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la data depunerii ofertei.

30.03.2023