Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 29 martie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulamentul privind transmiterea informațiilor în Platforma Portal Autorizare de către societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative și pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulamentul de modificare a Regulamentului A.S.F. nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

 

B) Autorizare

Autorizarea domnului Dascăl Sergiu Dan în calitate de Director al societății BT Asset Management S.A.I. S.A.;

Aprobarea doamnei Adriana-Mihaela Matache pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz-Țiriac Unit Asigurări S.A.;

Aprobarea domnului Aurel Badea pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea Allianz-Țiriac Unit Asigurări S.A.;

Aprobarea doamnei Gavrilă Ștefania în funcția de conducător executiv și aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Westaco Broker de Asigurare S.R.L. ca urmare a actualizării datelor de identitate ale administratorului societății;

Aprobarea emiterii Certificatului de Înregistrare a majorării capitalului social al societății Oil Terminal S.A. Constanța și adoptarea măsurii asiguratorii de blocare unică a transferului acțiunilor cu care s-a majorat capitalul social, începând cu data înregistrării la Depozitarul Central a acestora;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Fly Insurance - Broker de Asigurare Reasigurare S.R.L. referitoare la majorarea capitalului social prin cooptarea unui nou asociat direct semnificativ și modificarea structurii asociaților societății;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului constitutiv al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții a Fondului de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții pentru Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.