Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 15 martie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul Normei pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Pop Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.;

Aprobarea domnului Aurel Bernat în calitate de director al BT Asset Management S.A.I. S.A.;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. de autorizare a domnului Cătălin-Mihai Nichifor în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății;

Aprobarea solicitării S.A.I. Muntenia Invest S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a societății, ca urmare a modificării componenței conducerii prin numirea doamnei Cristina-Gabriela Gagea în calitate de Director al societății;

Aprobarea solicitării S.I.F. Banat Crișana S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societății;

Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizației de funcționare a S.S.I.F. Optimus Fintech S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Atlas Asset Management S.A. de autorizare a Fondului de Investiții Alternative cu capital privat Atlas Forest și înregistrarea acestuia în Registrul public al A.S.F. în această calitate;

Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a Fondului deschis de investiții Raiffeisen Euro Flexi și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Avizarea modificării aduse Statutului Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România;

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății Atlantic Broker Group Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, noi asociați semnificativi, structura asociaților, schimbarea sediului social, nou mandat administrator);

Aprobarea modificării adusă Actului Constitutiv al societății Asicons Broker de Asigurare S.R.L. referitoare la completarea obiectului de activitate;

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății UniCredit Insurance Broker S.R.L;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de învestiții a Fondului de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.