• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu art. 43 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033

PROIECT NORMĂ pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu art. 43 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033

Proiect publicat la data de 21.12.2022

Dată limită trimitere propuneri/observații: 31.12.2022 (inclusiv)

Proiectul este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile.

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi transmise fie prin Platforma pentru Consultare Publică, fie la adresa reglementari.siif@asfromania.ro, pentru o perioadă de 10 zile, până cel târziu la data de 31 decembrie 2022 (inclusiv), în următorul format:

 

1

2

3

Proiect de Normă

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii

(din coloana nr. 2)