• Acasa Consultări Publice
    PROIECT INSTRUCȚIUNE pentru modificarea și completarea Instrucțiunii A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către A.S.F.

PROIECT INSTRUCȚIUNE pentru modificarea și completarea Instrucțiunii A.S.F. nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către A.S.F.

Proiect publicat la data de 20.07.2022

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Nota de prezentare a proiectului este disponibilă AICI.

Propunerile și observațiile cu privire la proiectul de instrucțiune vor fi transmise la adresa de e-mail reglementari.integrate@asfromania.ro , pentru o perioadă de 15 zile calendaristice, până la data de 03.08.2022 (inclusiv) și vor fi înscrise sub forma tabelului de mai jos, care va fi transmis pe adresa mai sus menționată în format editabil (word sau pdf).

 

Nr.

crt.

Act normativ supus consultării publice[1]

Propuneri/

Observații

Fundamentare propunere

Formă finală propunere act normativ[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Se completează cu articolele din cuprinsul proiectului de act normativ pentru care se formulează propuneri de modificare/completare sau observații

[2] Se completează cu articolele modificate/completate în baza propunerilor enunțate