Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 13 iulie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul Normei de modificare a Normei nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul de Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Naș Sorin-Valeriu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SSIF Interdealer Capital Invest S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele fondurilor deschise de investiții Erste Liquidity Ron, Erste Bond Flexible Ron, Erste Bond Flexible Romania Eur, Erste Balanced Ron, Erste Equity Romania, Erste Mix Prudent Euro, You Invest Active Eur și Erste Mix Prudent Ron;

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville;

Aprobarea solicitării Evergent Investments S.A. de autorizare a modificării intervenite în Actul constitutiv al societății, ca urmare a reducerii capitalului social;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății IOR S.A. București;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Impuls Broker de Asigurare S.R.L. (numire conducător executiv, actualizare date identificare administrator);

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.