Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 31 mai 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Notificarea ESMA referitoare la intenția ASF de aplicare a prevederilor Ghidului MAR – Amânarea publicării informațiilor privilegiate și interacțiunile care fac obiectul supravegherii prudențiale;

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Autorizare

Aprobarea autorizării domnului Molnăr Octavian în calitate de director al SSIF IFB Finwest S.A. ca urmare a prelungirii mandatului și a alinierii societății la prevederile art. II din Regulamentul nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului nr. 1/2019;

Aprobarea domnului Erwin Hammerbacher pentru un nou mandat în funcția de membru și Președinte al Directoratului la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea domnului Klaus Mühleder pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea societății Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. ca acționar semnificativ direct și a persoanelor numite în Consiliul de Administrație al societății Ergo Asigurări S.A. – domnul Tiberiu Cristian Maier, în calitate de Președinte și domnul Mark S. Osterloff, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

Aprobarea societății Signal Iduna Asigurare Reasigurare S.A. ca acționar semnificativ direct și a persoanelor numite în Consiliul de Supraveghere al societății Ergo Asigurări de Viață S.A. - domnul Tiberiu Cristian Maier, în calitate de Președinte, doamna Mihaela Drugă și domnul Mark S. Osterloff, în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere;

Aprobarea numirii doamnei Dănilă Oana – Georgiana în calitate de Director executiv al Sirius – Broker de Asigurare S.R.L. și a modificărilor aduse Actului constitutiv al societății;

Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat Smart Money;

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a Fondului deschis de investiții BRD Euro Simplu și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Dan Steel Group Beclean S.A. Beclean având în vedere declanșarea falimentului;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății L.M.C. Asig Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, structura asociaților, date identificare);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Personal Broker – Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. (schimbare sediu social, durată funcționare societate și durată mandat administrator);

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.;

Avizarea prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrat de NN Asigurări de Viață S.A.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.