Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 11 mai 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Notificarea Autorității Bancare Europene referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului ABE privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14);

Notificarea Autorității Bancare Europene referitoare la intenția de aplicare a prevederilor Ghidului privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr.19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Aprobarea numirii domnului Pawel Tomasz Paluba în funcția de administrator al societății Mercedes-Benz Insurance Broker S.R.L. și a modificărilor aduse Actului constitutiv;

Aprobarea cererii de autorizare a doamnei Oana - Sînziana Maioreanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Globinvest S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiții Globinvest Food și înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Simtel Team S.A. București și emiterea Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare Administrat de BVB;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare aferent majorării capitalului social al Turism Covasna S.A. și retragerea de la tranzacționare și radierea din evidența A.S.F. a acțiunilor preferențiale emise de societate;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare și a radierii din evidența A.S.F. a acțiunilor emise de societatea Regal S.A. Galați, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare;

Aplicarea excepției de la obligația de raportare, în baza articolului 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), în cazul contractelor cu derivate extrabursiere, încheiate intragrup de Siemens Energy Services S.R.L. cu societatea Siemens Energy Global GmbH & Co. KG;

Avizarea modificărilor Actului constitutiv ca urmare a majorării capitalului social la societatea Grawe România Asigurare S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului constitutiv al BT Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Declarației privind politica de investiții a Fondului de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

 

*****

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.