Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 13 aprilie 2022 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Reglementare

Proiectul de Instrucțiune pentru modificarea Instrucţiunii nr. 1/2016 privind întocmirea şi depunerea situaţiei financiare anuale şi a raportării anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exercițiului financiar pentru entitățile din domeniul asigurărilor și Norma pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților din domeniul asigurărilor (normele vor fi transmise, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Popescu Cristinel-Sandu, a doamnei Popescu Jenica și a domnului Oprică Mihai-Horia în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al SSIF Voltinvest S.A., ca urmare a reînnoirii mandatelor acordate acestora;

Autorizarea domnului Adrian Mădescu în calitate de Director al SSIF Tradeville S.A.;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Iproeb S.A. Bistrița;

Aprobarea solicitării societății Groupama Asigurări S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societății de către auditorul financiar Mazars România S.R.L.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.