• Acasa Consumatori
    Anunț privind procesul de desemnare a persoanei care să asigure interimatul funcției de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Anunț privind procesul de desemnare a persoanei care să asigure interimatul funcției de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

București, 17 martie 2022 - Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) organizează procedura de selecție a candidaților în vederea asigurării interimatului funcției de Președinte al Consiliului de administrație al Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (F.G.D.S.P.P). Numirea se va face pe perioada suspendării Hotărârii Consiliului A.S.F. nr. 93/12.12.2018 privind desemnarea Președintelui Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P., respectiv pentru o perioadă ce se va încheia la data încetării suspendării dispuse de Hotărârea nr. 381/02.03.2022, prin care Curtea de Apel București a dispus suspendarea executării Hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară mai sus menționată, sau cel mai târziu la data încetării de drept (12.12.2022) a mandatului acordat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. anterior menționată.

Președintele Consiliului de administrație al F.G.D.S.P.P. trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 6 și să nu se afle în situații de incompatibilitate/conflict de interese, conform art. 7 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, astfel:

  1. să fie rezident în România, să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională şi o experienţă de cel puţin 5 ani într-una din activităţile: financiar-bancară, de asigurări şi reasigurări, de investiţii, juridică, legislativă sau executivă din domeniul pensiilor private;
  2. să aibă onorabilitatea necesară pentru a ocupa această funcţie;
  3. să nu fie membru al vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului;
  4. să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar cu privire la condamnare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru infracțiunile de bancrută simplă, bancrută frauduloasă și gestiune frauduloasă prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare și, ulterior abrogării acesteia, de către Codul Penal;
  5. să nu aibă menţiuni în cazierul fiscal;
  6. să nu fie persoană nominalizată în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea și combaterea utilizării sistemului financiar bancar în scopul finanțării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002, cu modificările ulterioare, precum și în lista întocmită potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare;
  7. membrii Consiliului de administraţie al F.G.D.S.P.P. nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei;
  8. membrii Consiliului de administraţie al F.G.D.S.P.P. nu pot fi membri în niciun consiliu de administraţie, consiliu de supraveghere sau membri în directorat la un administrator ori furnizor de pensii.

 

Precizăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, consiliul de administrație al F.G.D.S.P.P. este format din trei (3) membri, dintre care Președintele Consiliului de administrație este desemnat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Persoanele interesate de ocuparea acestei poziții își pot depune dosarul de candidatură fie în format letric, la Registratura A.S.F. (Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti), fie în format electronic la adresa de e-mail eregistratura@asfromania.ro, până la data de 25.03.2022 ora 23:59.

Lista cerințelor pentru ocuparea postului menționat mai sus, precum și conținutul dosarului de candidatură pot fi accesate aici.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.