• Acasa Exerciții BSR
    Rezultatele exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor sectorului asigurărilor din România - 6 ianuarie 2022

Rezultatele exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor sectorului asigurărilor din România - 6 ianuarie 2022

6 ianuarie 2021 – Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), împreună cu Autoritatea Europeană privind Asigurările și Pensiile Ocupaționale (EIOPA), anunță rezultatele exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor sectorului asigurărilor din România. În cadrul exercițiului a fost evaluat de asemenea gradul de adecvare a sistemului de guvernanță și a poziției financiare și de solvabilitate a companiilor de asigurare din România.

Exercițiul a inclus 24 de companii de asigurare din România, a avut ca dată de referință 30 iunie 2020 și a avut ca rezultat o descreștere semnificativă în cerințele prudențiale de solvabilitate agregate, comparativ cu indicatorii raportați la data de referință. După exercițiul BSR, cerința de capital de solvabilitate (SCR) agregată este de 99% (în scădere de la 179%) iar cerința minimă de capital (MCR) este de 259% (în scădere de la 436%).

Aceste rezultate includ City Insurance S.A. (City), care era încă activă pe piața din România la data de referință. Autorizația City pentru desfășurarea activităților de asigurare a fost retrasă pe 16 septembrie 2021. Fără City, rezultatul exercițiului ar indica o valoare agregată a SCR de 141% și o valoare agregată a MCR de 351%, reprezentând o scădere a SCR și MCR de 37,6 puncte procentuale și respectiv de 80 puncte procentuale, comparativ cu indicatorii raportați la data de referință.  

Evaluarea a fost desfășurată de către evaluatori externi independenți, pe baza unei metodologii detaliate elaborate în scopul exercițiului. Exercițiul a fost supravegheat de un comitet de coordonare format din reprezentanți ai ASF și EIOPA, cu sprijinul unui consultant care a inclus reprezentanți ai ambelor autorități.

Exercițiul a furnizat o imagine a riscurilor și vulnerabilităților sectorului asigurărilor din România, la data de 30 iunie 2020. Companiile de asigurare vor lua măsuri pentru a aborda constatările exercițiului, inclusiv să transmită planuri pentru corectarea deficiențelor de guvernanță și consolidarea sistemului de guvernanță. Măsurile de remediere solicitate de ASF vor lua în considerare evenimentele ulterioare datei de referință.  

Raportul este disponibil aici