• ro
  • en

Anunțuri PRIIP

 

ANUNȚ:  ESMA a publicat pe site-ul web al acesteia o actualizare a Materialului „Întrebări și Răspunsuri” privind Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (Regulamentul PRIIP) și Regulamentul Delegat PRIIP.

Documentul menționat anterior poate fi consultat la adresa următoare: https://www.esma.europa.eu/document/consolidated-qas-priips-key-information-document

*****

 

Anunț privind publicarea pe site-ul ESMA a formei actualizate a Materialului „Întrebări și Răspunsuri privind Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)”.

Documentul poate fi consultat la adresa : https://www.esma.europa.eu/document/jc-2017-qa-priips-key-information-document .

 

*****

 

Anunț (24.11.2022): ESMA a publicat actualizarea Materialului Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind Regulamentul PRIIP.  Setul de Q&A se referă la Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 (Regulamentul PRIIP) și la actele delegate ale acestuia.

Normele delegate inițiale se regăsesc în Regulamentul Delegat (UE) 2017/653 al Comisiei. Cu toate acestea,  regulamentul delegat a fost modificat, în special prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2268 al Comisiei. Normele din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2021/2268 sunt, în general, aplicabile de la 1 ianuarie 2023.

Urmare a publicării din 14 noiembrie 2022 a setului de Q&A , acesta include atât întrebările și răspunsurile care se referă la regulile incluse inițial în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei din 8 martie 2017, cât și la întrebările și răspunsurile care se referă la modificările introduse în Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2021/2268 care sunt aplicabile numai de la 1 ianuarie 2023. În cazul în care o nouă întrebare și un nou răspuns se referă la modificările din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2021/2268, acest lucru este indicat în mod specific sub întrebare.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că unele dintre întrebări și răspunsuri se referă la cerințe care sunt modificate prin Regulamentul delegat (UE) 2021/2268 al Comisiei. Aceste întrebări și răspunsuri rămân relevante până la sfârșitul anului 2022, dar este posibil să nu mai fie relevante începând cu 1 ianuarie 2023. În document sunt indicate acele secțiuni în care întrebările și răspunsurile vor trebui revizuite, de exemplu, secțiunea „Scenarii de performanță”. Aceste revizuiri ale întrebărilor și răspunsurilor sunt destinate publicării înainte de 1 ianuarie 2023.

Documentul poate fi consultat la adresa : https://www.esma.europa.eu/document/jc-2017-qa-priips-key-information-document

 

*****

 

Anunț ESMA prin care informează că ESAs organizează o audiere publică online vineri, 11 febr. 2022, între orele 10:30-17:30, pentru a discuta despre elaborarea proiectului de Aviz Tehnic adresat Comisiei Europene cu privire la Regulamentul PRIIP

Textul integral al întregului Anunț este disponibil AICI .

 

******

 

ANUNȚ (20.12.2021)

Directiva (UE) 2021/2261 a Parlamentului  European și a Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 455/15 din data de 20.12.2021.

Regulamentul (UE) 2021/2259 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 în ceea ce privește prelungirea dispozițiilor tranzitorii pentru societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și la unități ale non-OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 455/1 din data de 20.12.2021Regulamentul intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul Delegat (UE) 2021/2268 al Comisiei din 6 septembrie 2021 de modificare a standardelor tehnice de reglementare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei în ceea ce privește metodologia aplicată și prezentarea scenariilor de performanță, prezentarea costurilor și metodologia de calculare a indicatorilor sintetici de cost, prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța anterioară și prezentarea costurilor aferente produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) care oferă o gamă de opțiuni de investiții și alinierea dispoziției tranzitorii pentru creatorii de PRIIP care oferă unitățile de fonduri menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului ca opțiuni de investiții suport cu dispoziția tranzitorie a cărei durată de aplicare a fost prelungită, prevăzută la articolul respectiv a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 455 I/1 din data de 20.12.2021. Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la 1 iulie 2022. Totuși, articolul 1 punctul 13 se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Documentele menționate anterior pot fi consultate la adresele următoare:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L2261&from=RO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2259&from=RO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2268&from=RO

 

De asemenea, ESMA a publicat pe site-ul web al acesteia o actualizare a  Materialului „Întrebări și Răspunsuri” cu privire la KID-ul aferent PRIIP-urilor.

 

Întrebările și răspunsurile abordează cerințele din Regulamentul delegat (UE) 2017/653 al Comisiei privind următoarele domenii:

• Actualizarea KID;

• Calculul măsurii riscului de piață în cadrul indicatorului sintetic de risc;

• Calculul scenariilor de stres;

• Calculul costurilor produsului.

Documentul poate fi consultat la adresa următoarehttps://www.esma.europa.eu/document/jc-2017-qa-priips-key-information-document .”