• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private

PROIECT NORMĂ pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor private

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro,  în perioada 16 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022.