Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2021 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A) Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și notificarea ESMA cu privire la intenția A.S.F. de a se conforma Ghidului comun ESMA-EBA privind adecvarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Proiectul de Instrucțiune privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 zile);

Proiectul de Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind obligațiile în materie de date de piață prevăzute în MiFID II/MiFIR (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

 

B) Autorizare

Aprobarea solicitării S.S.I.F. Swiss Capital S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societății de către actualul auditor financiar, Mazars Romania S.R.L., respectiv pentru situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2022 și 2023;

Aprobarea prospectului UE pentru creștere întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Ascendia S.A. București și emiterea Certificatului de înregistrare a drepturilor de preferință în vederea tranzacționării pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a obligațiunilor emise de Libra Internet Bank S.A. București și a emiterii Certificatului de înregistrare a acestora;

Aprobarea proiectului de achiziție prezentat de Allianz - Țiriac Asigurări S.A. în vederea dobândirii unei participații calificate directe din capitalul social al societății Gothaer Asigurări Reasigurări S.A.;

Aprobarea modificării structurii acționariatului indirect semnificativ al societății Porsche Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății D&CA Insurance Broker S.R.L. (cesiune de părți sociale, noi asociați semnificativi, structura asociaților, modificare articol);

Aprobarea retragerii, la cerere, a autorizației pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie (RCA) acordată societății Uniqa Asigurări S.A.

 

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.