Acte legislative europene în stadiu de proiect

 

֍   REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind transparența și integritatea activităților de rating de mediu, social și de guvernanță (ESG) 

Evaluările ESG asigură informații investitorilor și instituțiilor financiare cu privire la strategiile de investiții și gestionarea riscurilor privind factorii ESG. În prezent piața ratingurilor ESG suferă de o lipsă de transparență, iar propunerea de regulament urmărește să îmbucățească fiabilitatea și transparența activităților de rating ESG. Prevederile legate de organizarea și prevenirea conflictelor de interese intenționează asigurarea integrității operațiunilor furnizorilor de rating ESG și vor permite investitorilor să ia decizii mai bine informate. Propunerea de regulament prevede ca furnizorii de rating ESG care oferă servicii investitorilor și companiilor din UE să fie autorizați și supravegheați de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), ca o măsura pentru a asigura calitatea și fiabilitatea serviciilor lor pentru a proteja investitorii și integritatea pieței.

 

֍ Directivă privind diligența necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor și de modificarea Directivei (UE) 2019/1937  

Obiectivul propunerii Directivei privind diligența necesară în materie de durabilitate constă în facilitarea tranziției Uniunii către o economie verde și neutră din punct de vedere climatic, în conformitate cu Pactul verde european și pentru ca obiectivele de dezvoltare durabilă, inclusiv cele în materie de drepturi ale omului și de mediu, să poată fi îndeplinite prin:

  • aplicarea unor procese de atenuare a impactului negativ asupra drepturilor omului și a mediului în lanțurile valorice ale entităților,
  • integrarea durabilității în sistemele de guvernanță corporativă și de management și
  • elaborarea deciziilor de afaceri ținând seama de impactul acestora asupra drepturilor omului, a climei și a mediului, precum și de reziliența a entităților pe termen lung.

Prevederile Directivei privind diligența necesară în materie de durabilitate se vor aplica următoarelor întreprinderi și sectoare:

  • întreprinderile din UE:
    • grupul 1: toate societățile din UE de mari dimensiuni și cu o putere economică substanțială (peste 500 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de 150 de milioane EUR sau mai mult);
    • grupul 2: alte societăți care își desfășoară activitatea în sectoare cu impact ridicat definite, care nu ating ambele praguri ale grupului 1, dar au peste 250 de angajați și o cifră de afaceri netă la nivel mondial de cel puțin 40 de milioane EUR. Pentru aceste societăți, normele vor începe să se aplice cu 2 ani mai târziu decât pentru grupul 1;
  • întreprinderile din țări terțe care își desfășoară activitatea în UE, cu un prag al cifrei de afaceri aliniat la grupurile 1 și 2, cifră de afaceri generată în UE.

Directiva stabilește norme privind obligațiile entităților în ceea ce privește impactul negativ real și potențial asupra drepturilor omului și impactul negativ asupra mediului, în raport cu propriile lor operațiuni, cu operațiunile filialelor lor și cu operațiunile lanțului valoric desfășurate în contextul relațiilor de afaceri.