• Acasa Rapoarte
    Despre finanțele sustenabile și tranziția verde

Despre finanțele sustenabile și tranziția verde

În contextul riscurilor majore identificate ca urmare a încălzirii globale, prin adoptarea în 2015 a Acordului de la Paris se intenționează limitarea creșterii încălzirii globale la un nivel semnificativ mai redus de 2 grade Celsius, sau chiar sub 1,5 grade Celsius.

 

Comisia Europeană a lansat în anul 2018 un Plan de acțiune privind finanțarea creșterii durabile, care conține 10 inițiative:

(1) stabilirea unei taxonomii clare, detaliate și unitare la nivel european pentru clasificarea activităților sustenabile;

(2) crearea unui standard la nivel european privind obligațiunile verzi și etichete ecologice pentru produsele financiare durabile;

(3) promovarea investițiilor în proiecte durabile;

(4) încorporarea sustenabilității în consultanța de investiții;

(5) dezvoltarea unor indici de referință de sustenabilitate;

(6) o mai bună includere a sustenabilității în procesul de rating și în cercetări de piață;

(7) clarificarea obligațiilor managerilor de active și ale investitorilor instituționali în privința sustenabilității;

   

  (8) introducerea unui „factor de sprijin ecologic” în normele prudențiale ale UE pentru bănci și companii de asigurări;

  (9) întărirea informațiilor privind sustenabilitatea și a regulilor contabile în raportările nefinanciare;

  (10) promovarea guvernanței corporative durabile și atenuarea abordărilor pe termen scurt din piața de capital.

 

Finanțarea durabilă are un rol esențial în îndeplinirea obiectivelor politice ale Pactului ecologic european, lansat de Comisia Europeană în 2019, precum și a angajamentelor internaționale ale UE privind clima și durabilitatea și are ca scop îmbunătățirea sectorului financiar pentru a susține atât dezvoltarea durabilă în contextul schimbărilor climatice precum și redresarea durabilă în urma impactului pandemiei COVID-19. În acest scop, în procesul decizional privind investițiile de către entitățile sectorului financiar vor fi luați în considerare factorii de mediu, sociali și de guvernanță (factori ESG), urmărindu-se astfel orientarea investițiilor pe termen mai lung în activități și proiecte economice durabile.

În iunie 2021, Comisia Europeană a adoptat o nouă Strategie pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă, prin care propune mai multe acțiuni pentru atingerea acestui scop, precum: extinderea cadrului taxonomiei UE, cadru general pentru etichetarea ecologică a instrumentelor financiare, identificarea lacunelor de protecție oferite de asigurători privind dezastrele naturale, includerea riscurilor ESG în ratingurile de credit, modificări ale directivei Solvency II pentru a integra riscurile de durabilitate în procesul de gestionare a riscurilor ale asigurătorilor etc.