Mesajul domnului Nicu Marcu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, transmis în cadrul evenimentului ”Forumul Pieței de Capital”

21.09. 2021

 

Salut organizarea Forumului Pieței de Capital la împlinirea unui an de la obținerea statutului de piață emergentă de către bursa românească, o confirmare a menirii și a potențialului pieței de capital românești. Evenimentul  a adus cu sine perspective noi, care s-au și materializat, în bună măsură, în această perioadă.

Deși a venit în contextul dificil creat de Pandemia Covid19, această realizare a generat un rezultat pozitiv în materie de listări – avem mai multă efervescență, noi emitenți, din domenii de activitate diverse, precum și revenirea pe un trend ascendent al lichidității bursiere, de la începutul acestui an.

Bursa de Valori București trebuie să genereze și mai multă lichiditate, pentru a reprezenta o soluție viabilă pentru dezvoltarea companiilor autohtone și a economiei în ansamblu. Diversificarea instrumentelor puse la dispoziția acestora este, de asemenea, unul dintre factorii ce poate aduce investitori de calibru la bursă.

Remarc, totodată, rolul extrem de important pe care l-au avut companiile listate, ce au făcut posbilă trecerea bursei de la București de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă. Este vorba de societăți solide, cu o guvernanță corporativă adecvată și cu rezultate bune și foarte bune. Îmi doresc să vedem tot mai mulți jucători de anvergură la cota bursei. Numai așa vom genera lichiditate și performanță. Este important să valorificăm și pe mai departe acest context favorabil, în drumul către crearea și consolidarea unui rol regional semnificativ.

Bursa românească poate constitui un reper semnificativ al economiei românești și un important izvor de finanțare al acesteia. Stă doar în puterea noastră – a Autorității, a companiilor, a infrastructurii pieței de capital si a mass-media -  să definitivăm cu bine acest proiect, care a început promițător!