• Acasa Consultări Publice
    PROIECT Normă privind modificarea Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.

PROIECT Normă privind modificarea Normei A.S.F. nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F.

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi transmise la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 18 septembrie 2021 (inclusiv).