ANUNȚ SELECȚIE PRACTICIENI ÎN INSOLVENȚĂ

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F) organizează procedura de selecţie în vederea completării Listei practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.S.F.. Practicienii în insolvenţă interesaţi de participarea la această selecţie pot depune, până cel târziu la data de 28.06.2021, ora 1400, dosarele de participare, la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței, nr. 15, sector 5, București, la Registratura generală, în plic sigilat, pe care vor fi înscrise următoarele: "Documentaţie pentru selecţia practicienilor în insolvenţă agreaţi de A.S.F.", numele/denumirea, adresa/sediul social, precum şi menţiunea "A nu se desigila decât de către Comisia de avizare a practicienilor în insolvenţă".

Documentaţia de participare la procedura de selecţie se găseşte pe pagina de internet a A.S.F. AICI

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 29.06.2021, ora 1400, la sediul Autorității de Supraveghere Financiară.