Informații privind modul de raportare a încălcărilor de către persoanele abilitate

 CANALE DE RAPORTARE

EMAIL

 raportari.incalcari@asfromania.ro 

 Veți primi în termen de maximum 24 de ore un mesaj de confirmare a primirii. În măsura în care sunt necesare clarificări suplimentare privind situația sesizată, veți primi solicitarea ASF prin intermediul aceluiași canal de comunicare

 

POȘTĂ

 Adresa - Splaiul Independenței nr 15, Sector 5, cod poștal 050092, București;
 Destinatar - Autoritatea de Supraveghere Financiară, Direcția Supraveghere și Control-SIIF, Serviciul Supraveghere a Conduitei,  plic sigilat, marcat CONFIDENTIAL, cu mențiunea: RAPORTARE ÎNCĂLCARE OUG NR. 32/2012 / LEGEA   NR.126/2018 / LEGEA NR. 74/2015/ REGULAMENTUL 231/2013/ REGULAMENTUL (UE) NR. 600/2014 / REGULAMENTUL (UE) NR. 909/2014/ REGULAMENTUL NR. 1286/2014

 In termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea raportării, ASF va transmite o confirmare de primire prin intermediul poștei. În măsura în care sunt necesare clarificări suplimentare privind situația sesizată veți primi solicitarea ASF prin intermediul   unuia dintre canalele de comunicare specificate în raportare (e-mail, poștă sau telefon).

 TELEFON

(linie înregistrată) 

021.65.96.091 – pentru raportarea de către persoanele abilitate, a încălcărilor potențiale sau certe ale prevederilor Legii nr. 126/2018 si ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, cu privire la operatorul de piața, depozitarul central, participanții la   sistemul depozitarului central si furnizorii de servicii de raportare a datelor

 

 0371.51.50.65 – pentru raportarea de către persoanele abilitate, a încălcărilor potențiale sau certe ale prevederilor OUG 32/2012, ale Legii nr. 74/2015, cu modificările și completările ulterioare si/sau ale Regulamentului (UE) 231/2013 si ale   Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, cu privire la S.A.I./A.F.I.A, societăți de investiții si depozitari.

 

 0216.59.60.64 -  pentru raportarea de către persoanele abilitate, a încălcărilor potențiale sau certe ale prevederilor Legii nr. 126/2018 si ale Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 și nr. 1286/2014, cu privire la S.S.I.F, la instituțiile de credit în legătură cu  serviciile sau activitățile de investiții și serviciile auxiliare, sucursale ale societăților din tarile terțe.

 Program: Luni - Vineri, între orele 10.00 – 14.00.

 Linia telefonica este înregistrată.

 

PERSONAL

 Puteți stabili o întâlnire cu personalul specializat al ASF, de luni până vineri, între orele 10.00 – 14.00, apelând:

 021.65.96.091  – pentru operatorul de piața, depozitarul central, participanții la sistemul depozitarului central si furnizorii de servicii de raportare a datelor.

 

 0371.51.50.65 –– pentru S.A.I./A.F.I.A, societăți de investiții si depozitari.

 

 0216.59.60.64 –  pentru S.S.I.F, la instituțiile de credit în legătură cu serviciile sau activitățile de investiții și serviciile auxiliare, sucursale ale societăților din tarile terțe.

 sau prin email,  la adresa raportari.incalcari@asfromania.ro 

 Solicitarea dumneavoastră trebuie să conțină un minim de date de contact (nume și prenume, nr. de telefon, adresa de email), necesare angajaților ASF pentru organizarea unei întâlniri la sediul ASF. În cadrul întâlnirii, aspectele comunicate   angajaților specializați vor fi înregistrate audio doar cu acordul dumneavoastră exprimat în scris. În măsura în care NU vă exprimați acordul pentru înregistrarea audio, atunci sesizarea va fi formulată în scris de către dumneavoastră, utilizând   canalele precizate anterior.