• Acasa Consultări Publice
    PROIECT NORMĂ privind aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA

PROIECT NORMĂ privind aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile cu privire la proiectul de normă pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro  până la data de 06 martie 2021 (inclusiv).