• ro
  • en
  • Acasa Comunicate și informări de presă
    Informare de presă - A.S.F. a aprobat regulamentul referitor la obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic

Informare de presă - A.S.F. a aprobat regulamentul referitor la obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic

București, 23 martie 2021 –  Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, în ședința din 17 martie 2021, aprobarea Regulamentului referitor la obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic, ca urmare a finalizării perioadei de consultare publică și având în vedere publicarea în Jurnalul Oficial al UE nr. L 68 din 26.02.2021 a Regulamentului (UE) 2021/337 al Parlamentului european și al Consiliului din 16 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 în ceea ce privește prospectul UE pentru redresare și ajustările specifice pentru intermediarii financiari și a Directivei 2004/109/CE în ceea ce privește utilizarea formatului de raportare electronic unic pentru rapoartele financiare anuale, în scopul susținerii redresării în urma crizei provocate de COVID-19.

În perioada consultării publice nu au fost primite propuneri și observații.

Astfel a fost emis Regulamentul A.S.F. nr. 7/2021 privind obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic.

Regulamentul ASF nr. 7/2021 a fost publicat pe website-ul A.S.F., fiind disponibil aici.

Conform prevederilor art. 3 din regulament, acesta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

Regulamentul A.S.F. nr. 7/2021 prevede printre altele faptul că:

  • emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată au obligația de a întocmi și publica rapoartele financiare anuale în formatul de raportare electronic unic prevăzut la art. 153 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, începând cu raportările pentru exercițiile financiare care încep pe sau după data de 1 ianuarie 2021;
  • emitenții pot întocmi și publica rapoartele financiare anuale în formatul de raportare electronic unic prevăzut la art. 153 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Reamintim faptul că, în data de 17 februarie 2021, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis exercitarea opțiunii de amânare a aplicării ESEF.

In acest sens a fost publicat pe website-ul A.S.F., în procedura de consultare publică, pentru un termen de 10 zile, a unui proiect de regulament privind obligația de întocmire de către emitenții, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic însoțit de referatul de aprobare.

De asemenea, a fost notificată Comisia Europeană privind intenția de amânare a aplicării ESEF, cu precizarea corespunzătoare a motivelor avute în vedere, au fost informați corespunzător emitenții și cei mai importanți/reprezentativi auditori financiari, a fost emis un comunicat de presă și au fost actualizate informațiile publicate pe site-ul ASF la secțiunea dedicată ESEF.

********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea națională, înființată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea piețelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieței de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcționare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanți. Mai multe informații puteți găsi pe www.asfromania.ro.