• ro
  • en

Reglementări europene SII

Avizul privind adaptarea în funcție de inflație a sumelor prevăzute în Directiva 2009/138/CE poate fi consultat  AICI

Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene , modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221,  2019/981 și de 2020/442.

Varianta consolidată a regulamentului poate fi accesată la următorul link Eur-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

* Versiunea în limba română a actelor europene, care nu au fost transpuse în legislația națională deoarece se aplică direct, prezintă inadvertențe față de versiunea în limba engleză și erori de traducere.

 

Regulamente privind standardele tehnice de aplicare

Varianta consolidată a actelor normative de mai jos poate fi accesată la următorul link Eur-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

Regulamentul 2015/460 referitor la procedura privind aprobarea unui model intern 

Regulamentul 2015/461 referitor la cererea de utilizare a modelului intern de grup 

Regulamentul 2015/462 referitor la aprobarea vehiculelor investiționale 

Regulamentul 2015/498 referitor la aprobarea utilizării parametrilor specifici 

Regulamentul 2015/499 referitor la aprobarea elementelor de fonduri proprii auxiliare 

Regulamentul 2015/500 referitor la aprobarea aplicării primei de echilibrare 

Regulamentul 2015/2011 referitor la listele administrațiilor regionale și autorităților locale față de care sunt deținute expuneri 

Regulamentul 2015/2012 referitor la stabilirea, calcularea și eliminarea majorărilor de capital de solvabilitate 

Regulamentul 2015/2013 referitor la deviațiile standard aplicabile sistemelor de egalizare a riscurilor de sănătate 

Regulamentul 2015/2014 referitor la transmiterea informațiilor către supraveghetorul grupului și la schimbul de informații între autoritățile de supraveghere 

Regulamentul 2015/2015 referitor la evaluările externe ale creditului 

Regulamentul 2015/2016 referitor la indicele acțiunilor pentru ajustarea simetrică în formula standard a costului capitalului aferent acţiunilor 

Regulamentul 2015/2017 referitor la riscul de modificare a ratei de schimb valutar în cazul monedelor raportate la euro 

Regulamentul 2015/2450 referitor la machetele pentru raportările periodice, modificat de regulamentele 2016/1868, 2017/2189, 2018/1844 și 2019/2103

Regulamentul 2015/2451  referitor la machetele și structura publicării informațiilor specifice de către autoritățile de supraveghere 

Regulamentul 2015/2452 referitor la raportul privind solvabilitatea și situația financiară  , modificat de 2017/2190, 2018/1843

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2102 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2452 în ceea ce privește publicarea informațiilor utilizate la calcularea ajustării pentru a ține seama de capacitatea impozitelor amânate de a absorbi pierderile  

Regulamentul 2016/1630 referitor la aplicarea măsurii tranzitorii pentru submodulul risc de devalorizare a acțiunilor  

Regulamentul 2016/1800 referitor la clasificarea evaluărilor realizate de instituțiile de evaluare externă a creditului, modificat de regulamentele 2018/633, 2020/744 și 2021/2006

Regulamentul (UE) 2022/2554 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2022 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011

 

 

Regulamente cu aplicare temporară      

Varianta consolidată a actelor normative de mai jos poate fi accesată la următorul link Eur-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro 

Regulamentul (UE) 2023/967 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2023 și 29 iunie 2023 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE

Regulamentul (UE) 2023/266 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2022 și 30 martie 2023 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE      

Regulamentul (UE) 2022/2282 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2022 și 30 decembrie 2022 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE

Regulamentul (UE) 2022/1384 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie 2022 și 29 septembrie 2022 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE

Regulamentul (UE) 2022/732 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2022 și 29 iunie 2022 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE

Regulamentul (UE) 2022/186 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2021 și 30 martie 2022 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE

Regulamentul (UE) 2021/1964  referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2021 și 30 decembrie 2021 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE

Regulamentul (UE) 2021/1354 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie 2021 și 29 septembrie 2021în conformitate cu Directiva 2009/138/CE  

Regulamentul (UE) 2021/744 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2021 și 29 iunie 2021 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE  

Regulamentul (UE) 2021/178 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2020 și 30 martie 2021 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE  

Regulamentul (UE) 2020/1647 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2020 și 30 decembrie 2020

Regulamentul 2020/1145 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie și 29 septembrie 2020 

Regulamentul 2020/641 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie și 29 iunie 2020 

Regulamentul 2020/193 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2019 și 30 martie 2020  

Regulamentul 2019/1902 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2019 și 30 decembrie 2019 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1285 al Comisiei din 30 iulie 2019 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie 2019 și 29 septembrie 2019 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a PE și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Text cu relevanță pentru SEE.)  

Regulamentul 2019/699 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 martie 2019 și 29 iunie 2019 

Regulamentul de 2019/228 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 31 decembrie 2018 și 30 martie 2019 

Regulamentul 2018/1699 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2018 și 30 decembrie 2018 

Regulamentul 2018/1078 referitor la informațiile tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 iunie 2018 și 29 septembrie 2018  

 

Elemente tehnice publicate de EIOPA  sunt disponibile AICI

 

Alte reglementări europene aplicabile sectorului asigurări

Varianta consolidată a actelor normative de mai jos poate fi accesată la următorul link Eur-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

 

  • Regulamentul (UE) 2022/2554 privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 600/2014, (UE) nr. 909/2014 și (UE) 2016/1011

  • Regulamentul (UE) 2021/558 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 cu privire la ajustări ale cadrului de securitizare în vederea sprijinirii redresării economice ca răspuns la criza provocată de COVID-19  

  • Regulamentul (UE) 2021/557 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2402 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru securitizarea simplă, transparentă și standardizată care să faciliteze redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 

  • Regulamentul 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 

  • Regulamentul 2019/2088 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare  

  • Regulamentul 2017/2402 referitor la securitizarea simplă, transparentă și standardizată  

  • Regulamentul 2016/2011 privind indicii de referință în cadrul instrumentelor și contractelor financiare modificat de  Regulamentul (UE) 2019/2089 de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 privind indicii UE de referință pentru activitățile de tranziție climatică, indicii UE de referință aliniați la Acordul de la Paris și informațiile privind durabilitatea pentru indicii de referință 

 

Acorduri bilaterale și acte de declarare a echivalenței regimurilor de supraveghere din state terțe

 

Acord bilateral între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare AICI

 

Varianta consolidată a actelor normative de mai jos poate fi accesată la următorul link Eur-Lex: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

Decizia delegată (UE) 2015/1602 privind echivalența regimului prudențial și de solvabilitate aflat în vigoare în Elveția 

Decizia delegată (UE) 2015/2290 privind echivalența temporară a regimurilor de solvabilitate în vigoare în Australia, Bermuda, Brazilia, Canada, Mexic și Statele Unite 

Decizia delegată (UE) 2016/309 privind echivalența regimului de supraveghere în vigoare în Bermuda și de modificare a Deciziei delegate (UE) 2015/2290 

Decizia delegată (UE) 2016/310 privind echivalența regimului de solvabilitate în vigoare în Japonia.