Raportul anual privind transparenţa decizională a Autorităţii de Supravegere Financiară - 2020

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, prezentăm situaţia privind transparența decizională la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară în anul 2020.

 

Numărul  de acte normative adoptate în anul 2020

80[1]

Numărul proiectelor de acte normative supuse procedurii de transparenţă decizională

71

Numărul proiectelor de acte normative în consultare publică dar neadoptate până la finalul anului 2020

6

Numărul total al recomandărilor primite în cadrul consultării publice/ dezbaterii publice

1145

Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

 

449

Numărul participanţilor în cadrul consultărilor publice

 

255

Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative

34

Numărul acţiunilor în justiţie împotriva autorității pentru nerespectarea procedurilor de consultare publică în anul 2020

0

Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora

nu e cazul

Numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului

nu e cazul

 

 

[1] Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă 

  ,,Art. 331 Pe perioada stării de asediu sau a stării de urgenţă, normele legale referitoare la transparenţa decizională şi dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă ori care sunt o consecinţă a instituirii acestor stări”