Cooperare bilaterală între ASF și organismele europene și internaționale

Potrivit Legii nr. 113/2013 pentru aprobarea OUG 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,  ASF se substituie în toate drepturile şi obligațiile decurgând din actele normative, convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile la care Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi Comisia  de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) sunt parte. Astfel, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile încheiate de CNVM, CSA şi de CSSPP, aflate în executare la data adoptării OUG își mențin valabilitatea şi sunt preluate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În vederea asigurării schimbului de informații și asistență tehnică necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale de supraveghere, Autoritatea de Supraveghere Financiară poate încheia Memorandumuri Bilaterale și/sau Multilaterale de Înțelegere. Astfel, alături de Acordurile Multilaterale de Cooperare semnate cu organismele europene și internaționale, Autoritatea de Supraveghere Financiară are încheiate și acorduri de cooperare bilaterale cu autorități similare de reglementare şi supraveghere a sectorului financiar non-bancar, în vederea schimbului de informații şi asistență tehnică, pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

Începând cu 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară a încheiat memorandumuri de înțelegere cu autorități similare din: Abu Dhabi (2018), Qatar (2018), Ungaria (2015) și Emiratele Arabe Unite (2014) și Kazakhstan (2021).

În domeniul asigurărilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară (prin fosta CSA – până în 2013) are semnate acorduri cu: Macedonia (2011),  Moldova (2006), Elveția (2006), Austria (2005), Slovenia (2005), Polonia (2004), Germania (2004), Bulgaria (2004).

În domeniul valorilor mobiliare, Autoritatea de Supraveghere Financiară (prin fosta CNVM – până în 2013) are semnate acorduri cu: Ucraina (2012), Israel (2007), Albania (2005), Iordania (2005), Spania (2005), Srpska (2005), Federaţia Bosnia şi Herzegovina (2005), Ungaria (2005), Cehia (2005), Croaţia (2004), Serbia (2004), Lituania (2004), Muntenegru (2004), Brazilia (2004), Egipt (2004), Macedonia (2004), Polonia (2004), Bulgaria (2004), Italia (2003), Luxemburg (2003), Turcia (2003), Moldova (2003), Cipru (2003), China (2002), Portugalia (2001), Grecia (1998).

În domeniul pensiilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară (prin fosta CSSPP – până în 2013) are semnat un acord cu Macedonia (2012).