Facebook LinkedIn

ISF suspendă plata taxei de examinare

03/04/2020
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis, la propunerea Institutului de Studii Financiare, suspendarea, până la data de 01.07.2020, a plății taxei de examinare pentru pregătirea profes...
Vezi mai multe

PROIECT REGULAMENT pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19

26/03/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa  reglementari.siif@asfromania.ropână pe data de 29 martie 2020 inclusiv.

PROIECT Normă privind prorogarea termenelor de depunere a situatiilor financiare anuale din Norma A.S.F. nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

24/03/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  24 martie 2020  -  2 aprilie 2020.

PROIECT Normă privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

24/03/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  24 martie 2020  -  28 martie 2020.

 

PROIECT Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic și inopinat desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

12/03/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa reglementari.integrate@asfromania.ro  în perioada 12 - 27 martie 2020.

PROIECT Normă privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaționale

04/03/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  04 martie 2020  -  18 martie 2020.

Vezi mai multe

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...
Vezi mai multe

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. 

ASF este autoritatea administrativă competentă din România în sensul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene. 

ASF este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membă de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."
Relații cu publicul

call center

INFO PETITII 01 2020

IMPORTANT!!! Incepând cu data de 13.03.2020, pentru înregistrarea unei petiții în format electronic, se va folosi exclusiv Portalul On-line! Petițiile transmise prin intermediul adreselor de e-mail nu vor fi luate în considerare.

ANUNȚ: Conform art. 56 din Decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,  pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează".

afla fond pensii

 

Abuz de piață

abuz de piata

Încălcări de integritate

RAPORTARI INTEGRITATE