Facebook LinkedIn

Codul LEI

07/08/2019
  Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate națională competentă de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuți...
Vezi mai multe

PROIECT DE NORMĂ pentru aplicarea Ghidului ESMA privind aplicarea secțiunilor C punctul 6 și C punctul 7 din anexa 1 la MiFID II

09/08/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului. Vezi AICI Ghidul ESMA-70-156-869 RO.

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail:reglementari.siif@asfromania.ropentru o perioadă de 20 zile.

PROIECT Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a societăţilor din domeniul asigurărilor

04/07/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ropentru o perioadă de 10 zile, până pe 13 iulie inclusiv .

PROIECT NORMĂ privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referință nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referință

03/07/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile vor fi transmise la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 12 iulie 2019, în următorul format:

 Norma (prevederi supuse consultării publice) 

 Propunere modificare și/sau completare 

 Fundamentarea propunerii  (din coloana nr. 2)   

     

 

PROIECT Instrucțiune pentru modificarea Instrucțiunii ASF nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiar

03/07/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de fundamentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de instrucțiune pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro  până cel târziu în data de 13.07.2019 inclusiv.

Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat și pentru modificarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administrator

25/06/2019

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de fundamentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare.pensii@asfromania.ro pentru o perioadă de 10 zile calendaristice, respectiv în perioada 25 iunie 2019 – 4 iulie 2019.

Vezi mai multe

Atenționare ASF privind platforma www.acatrades.com

13/05/2019
Autoritatea de Supraveghere Financiară, în calitatea sa de autoritate competentă de reglementare şi supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul prot...

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. 

ASF este autoritatea administrativă competentă din România în sensul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene. 

ASF este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membă de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."