Facebook LinkedIn

DECIZIA NR. 1185/ 2018

04/10/2018
Art. 1. Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor prevăzute la art. 182 alin. (8) dinArt. 1. Suspendarea de la tranzacționare a acțiunilor prevăzute la art. 182 alin. (8) dinRegulamentul A.S.F. nr...

World Investor Week, 1 - 7 octombrie 2018

27/09/2018
  La 1 octombrie 2018 debutează a doua ediție a Săptămânii Internaționale a Investitorului (World Investor Week – WIW), o inițiativă a Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori M...
Vezi mai multe

Proiect de NORMĂ privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări

18/10/2018

Textul integral al proiectului de normă este disponibil AICI.  Descarcă AICI Anexele la norma. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.asigurari@asfromania.ro până cel târziu în data de 19 noiembrie 2018.

PROIECT NORMĂ privind distribuția de asigurări

18/10/2018

Textul integral al proiectului de norma este disponibil AICI. Descarcă AICI Anexele la norma.  Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.asigurari@asfromania.ro până cel târziu în data de 29 octombrie 2018.

PROIECT REGULAMENT privind aplicarea art. 11 și art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

03/10/2018

Textul integral al proiectului de regulament este disponibil AICI.  Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 18 octombrie 2018.

PROIECT INSTRUCȚIUNE  privind întocmirea și depunerea situației financiare interimare de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

08/08/2018

Găsiți AICI textul integral al proiectului instrucțiunii.  Prezentarea proiectului de instrucțiune este disponibilă AICI

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 18 august 2018

PROIECT NORMĂ privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale, aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 

25/07/2018

Găsiți AICI textul integral al proiectului normei este disponibil  Prezentarea proiectului de normă este disponibilă AICI
Propunerile și observațiile vor fi transmise la adresa  doina.florescu@asfromania.ro   până cel târziu la data de 07 august 2018.

Vezi mai multe

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independență, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea si reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. 

ASF este autoritatea administrativa competentă din România în sensul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene. 

ASF este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membă de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."