Facebook LinkedIn

Buletine Morning Call

21/09/2020
Morning Call este un raport zilnic al Autorității de Supraveghere Financiară care conține indici, grafice, evoluții și cele mai recente știri din piața financiară.   Septembrie 2020  Luni...

Lista auditorilor eligibili pentru exercițiul BSR

27/08/2020
  Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat lista auditorilor eligibili în contextul procedurii de selecție a auditorilor pentru exercițiul BSR - exercițiului de evaluare a activelor și p...
Vezi mai multe

PROIECT Normă pentru modificarea Normei nr. 13/2012 și a Normei ASF nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

13/08/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  13 august 2020 – 23 august 2020.

Proiect de Normă de modificare și completare a prevederilor Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

12/08/2020

Tabelul care conține propunerile de modificare a Normei nr. 20/ 2017 este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Toate  propunerile, observațiile și comentariile se vor transmite la adresa de e-mail: reglementare.consultare@asfromania.ropână pe 21 august 2020 inclusiv. 

PROIECT REGULAMENT pentru completarea art. 114 din Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014, precum și pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 7/2020

12/08/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromânia.ro, până pe data de 22 august 2020 inclusiv.

PROIECT NORMĂ referitoare la aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

12/08/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu la data de 22.08.2020, în următorul format:

Proiect de Normă referitoare la aplicarea Ghidului ESMA privind simularea situațiilor de criză de lichiditate în OPCVM și FIA

Propunere de modificare și/sau completare

Fundamentarea propunerii (din coloana nr. 2)

     

PROIECT Normă pentru aplicarea Ghidului ESMA privind raportarea către autoritățile competente în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds)

30/07/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICICitiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de normă pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ropână pe data de 8 august 2020 inclusiv.

Vezi mai multe

Informare

07/07/2020
Vă informăm că societatea DINAMIC FINANCIAL GROUP SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația î...

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...
Vezi mai multe

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. 

ASF este autoritatea administrativă competentă din România în sensul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene. 

ASF este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membă de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."