Facebook LinkedIn

Morning Call

27/11/2020
Morning Call este un raport zilnic al Autorității de Supraveghere Financiară care conține indici, grafice, evoluții și cele mai recente știri din piața financiară.   Noiembrie Vineri, 27.11.20...
Vezi mai multe

PROIECT NORMĂ pentru modificarea şi completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România

26/11/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. Totodată, găsiți atașat formatul tabelului în care se vor include propunerile, modificări și/sau observații împreună cu adresa de e-mail unde să fie acesta transmis pe adresa reglementare.consultare@asfromania.ro, până la data de 05.12. a.c.

NR. CRT.

ARTICOL

PREVEDERI PROIECT

PROPUNERE DE MODIFICARE/COMPLETARE

OBSERVAȚII

1.

       

Menționăm faptul că propunerile, modificările și/sau observațiile transmise sub o altă formă nu vor fi luate în considerare.

PROIECT Normă pentru completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private

13/11/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada 13 noiembrie 2020 - 12 decembrie 2020.

PROIECT Normă pentru completarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative -

13/11/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  13 – 27 noiembrie 2020.

PROIECT Normă pentru completarea anexei nr. 1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat,

13/11/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de norme pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.pensii@asfromania.ro, în perioada  13 – 27 noiembrie 2020.

PROIECT Normă pentru modificarea și completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare

11/11/2020

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa de e-mail reglementare.asigurari@asfromania.ro, utilizând tabelul de mai jos, până la data de 21.11.2020.

Nr. crt.

 Articol

 Prevederi proiect

 Propunere de modificare/completare

 Observații

1.

       

Menționăm faptul că propunerile/observațiile transmise sub o altă formă nu vor fi luate în considerare.

Vezi mai multe

Informare CySEC

25/11/2020
Autoritatea de Supraveghere Financiară aduce la cunoștință investitorilor faptul că autoritatea competentă din Cipru, CySEC, a publicat un comunicat cu privire la acordul (settlement) încheiat cu...

Informare

07/07/2020
Vă informăm că societatea DINAMIC FINANCIAL GROUP SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația î...

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...
Vezi mai multe

Informare HERMES MARKETING SRL

24/11/2020
Vă informăm că societatea HERMES MARKETING SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 pri...

Informare SAPINA SERVICES SRL

24/11/2020
Vă informăm că societatea SAPINA SERVICES SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 priv...
Vezi mai multe

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. 

ASF este autoritatea administrativă competentă din România în sensul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene. 

ASF este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membă de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."