• Home Press Releases
    A.S.F., piețele financiare non-bancare și pandemia. Bursa, între temerile investitorilor și statutul de piață emergentă

A.S.F., piețele financiare non-bancare și pandemia. Bursa, între temerile investitorilor și statutul de piață emergentă

Piața autohtonă de capital a traversat o perioadă sensibilă pe parcursul anului 2020, ca urmare a faptului că în perioade de criză bursele reacționează emoțional și astfel, există fluctuații relativ ample. Pe de altă parte însă, statutul de piață emergentă, obținut recent de bursa de la București, reprezintă o oportunitate reală de dezvoltare în perspectiva anului viitor.

Anul 2020 va rămâne unul istoric pentru piața de capital din România. Pe 21 septembrie, Bursa de la București a fost promovată la statutul de piață emergentă de către agenția de evaluare FTSE Russell, cea mai importantă realizare de la reînființarea acesteia, din 1995 și până în prezent. Prin această decizie a fost atins obiectivul fundamental al proiectului strategic STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status), conceput și derulat la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară.

Noul statut al bursei reprezintă o oportunitate semnificativă pentru companiile listate, întrucât vechicule investiționale, care gestionează sute sau poate chiar miliarde de euro, vor putea investi în acțiunile tranzacționate pe bursa de la București, lucru imposibil până în toamna acestui an din cauza restricțiilor generate de statutul de Piață de Frontieră.

Anul 2020 a însemnat însă și anul pandemiei COVID-19. Temerile investitorilor, alimentate de dubla criză, sanitară și economică, s-au tradus prin volatilități ridicate, care au fost consemnate mai ales în primăvara acestui an. Începutul lunii decembrie vine cu o revenire timidă a bursei, după ce în primăvară aceasta a ”suferit” din cauza răspândirii virusului SARS-CoV-2. La sfârșitul toamnei, capitalizarea companiilor românești, listate pe piaţa principală a BVB, a ajuns la aproximativ 100 miliarde lei, iar capitalizarea companiilor listate pe SMT la aproape 10 miliarde lei.

Evenimentele anului la Bursă

  • Admiterea la tranzacționare a acțiunilor Bittnet Systems SA (BNETR07) pe Piața Reglementată administrată de BVB, începând cu data de 3 iunie 2020;
  • Obligațiunile Norofert (NRF) au intrat la tranzacționare pe SMT-ul BVB în data de 5 iunie;
  • Acțiunile societății de agribusiness Holde Agri Invest (HAI) au intrat la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al Bursei de Valori București, pe piața AeRO, în data de 1 octombrie 2020;
  • Obligațiunile Agroserv Măriuța (MILK25E), procesatorul lactatelor Lăptăria cu caimac, au intrat la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare începând cu data de 8 decembrie 2020.
  • Compania de tehnologie 2Performant (2P) s-a listat la Bursa de Valori București pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare la data de 9 decembrie 2020

Măsuri în vreme de criză

Declararea pandemiei COVID-19 și incertitudinile induse de criza sanitară la nivel economic au avut un impact puternic în comportamentul investitorilor, reflectându-se într-o perioadă de volatilitate ridicată a pieței de capital. La nivelul activității de supraveghere, desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, au fost dispuse măsurile necesare creșterii frecvenței de raportare în vederea analizei stabilității financiare a entităților și adoptării unor măsuri cu caracter preventiv, inclusiv în ceea ce privește adecvarea planurilor de continuitate a activității, ori de câte ori indicatorii prudențiali ar fi atins pragurile de alertă. Este de remarcat, în acest context, adaptarea pieței fondurilor de investiții, care a rezistat presiunii răscumpărărilor, și nu a fost necesară activarea unor mecanisme suplimentare de administrare a lichidității, toate obligațiile fiind onorate conform prevederilor legale și prospectelor de emisiune.

În ceea ce privește sistemele de post-tranzacționare, s-a urmărit asigurarea convergenței practicilor de supraveghere a depozitarilor centrali și a sistemelor de decontare la nivel european, prin derularea primului exercițiu de evaluare anuală a depozitarului central de titluri de capital autorizat de A.S.F. în baza CSDR.

În contextul pandemiei, A.S.F. și entitățile pieței de capital au trecut testul digitalizării, prin eforturi semnificative de adaptare rapidă la noile modalități de interacțiune/comunicare. Astfel, A.S.F. a pus la dispoziția entităților și publicului canale de comunicare electronică, intensificând totodată activitățile de monitorizare și dialogul cu piața, în vederea soluționării problemelor specifice. De asemenea, entitățile pieței s-au remarcat prin efortul de a identifica soluțiile digitale optime pentru asigurarea continuității business-ului și alternative moderne de relaționare cu consumatorii, în contextul pandemiei COVID-19.

Pe parcursul anului 2020, au fost continuate demersurile A.S.F. pentru sprijinirea acțiunilor de constituire a Contrapărții Centrale. Astfel, la finalul anului 2019, a fost înființată societatea CCP.RO, al cărei acționar majoritar este Bursa de Valori București, entitate care va desfășura pe teritoriul României activități specifice unei contrapărți centrale și pentru care se va solicita autorizarea din partea A.S.F. în această calitate, în anul 2021. Totodată, Autoritatea împreună cu Ministerul Finanțelor, cu actorii din piață și cu consultanța OECD, dezvoltă în perioada următoare Strategia Pieței de Capital. Este vorba despre o radiografie a întregii piețe de capital, care are ca obiectiv final maximizarea punctelor forte, astfel încât Bursa să poată face pasul spre următorul nivel de dezvoltare.

Repere legislative 

Autoritatea de Supraveghere Financiară a avut o activitate susținută pe zona de reglementare în anul pandemiei, pentru a veni, pe de o parte în sprijinul entităților din piață, iar pe de altă parte pentru continuarea procesului de modernizare a cadrului ce guvernează sectorul instrumentelor și investițiilor financiare.

În calitate de Autoritate de reglementare și de supraveghere a piețelor financiare non-bancare,  A.S.F. a avut un rol activ în cadrul procesului de elaborare a Legii nr. 158/2020, care are în vedere în principal alinierea legislației specifice emitenților și operațiunilor de piață la cerințele mai multor acte normative europene (Directiva (UE) 2017/828 Regulamentul (UE) 2017/1129 și Regulamentul (UE) 2017/2402), precum și realizarea unor modificări și/sau completări ale acestei legislații pentru a surprinde dinamica și evoluțiile recente ale pieței de capital, respectiv pentru a permite derularea corespunzătoare a unor activități sau operațiuni aflate sub domeniul de supraveghere al Autorității.

Printre cele mai importante activități în sfera reglementării legislației secundare se numără:

Regulamentul A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19. Regulamentul a avut în vedere introducerea unor dispoziții care să asigure desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale acționarilor, în contextul instituirii stării de urgență generate de COVID-19. Emiterea Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020 a fost determinată de caracterul de urgență al măsurilor ce trebuiau adoptate și, cu precădere, de iminența desfășurării de către societățile emitente a adunărilor generale ordinare anuale ale acționarilor având pe ordinea de zi aprobarea situațiilor financiare, precum și de eventualitatea desfășurării unor alte adunări generale ale acționarilor care nu sufereau amânare.

Regulamentul A.S.F. nr. 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepționale aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19. Regulamentul a introdus proactiv o serie de măsuri legale de ajustare și adaptare a activității entităților supravegheate de pe piața de capital în contextul noii crize apărute (amânarea unor raportări periodice, dispense acordate SAI/AFIA de transmitere a anumitor documente în format letric, permiterea lichidizării portofoliului investițional al SAI prin realizarea de operațiuni repo etc.).

Regulamentul privind formarea, pregătirea și perfecționarea profesională pe piața de capital. Regulamentul actualizează cadrul legal aplicabil în domeniul formării și pregătirii profesionale specifice pieței de capital cu scopul armonizării lui cu necesitățile și particularitățile pieței aflate într-o continuă dinamică, în special cu situația generată de pandemia SARS-CoV-2, creându-se posibilitatea organizării programelor de formare profesionala în sistem on-line.

Norma A.S.F. nr. 27/2020 privind modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds).

Norma implementează Ghidul ESMA 34-49-172 RO, în contextul obligației ESMA de a actualiza ghidul cel puțin anual, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (7) din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară, prin modificarea Anexei la Norma A.S.F. nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză.