Regulamentul delegat (UE) 2023/2772 de completare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește standardele de raportare privind durabilitatea a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene