Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a publicat spre consultare un set de proiecte de Orientări privind aplicarea informațiilor privind durabilitatea