Facebook LinkedIn

SAL - Fin

salfin

 

Relații cu publicul

INfo petitii   nou

call center nou

depunere petitii

ce fond de pensii

rate rentabilitate

 

Organisme internaționale

EIOPA       IOSCO       IOPS    
ESMA     IAIS     ESRB  

FATF

Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism - Moneyval 

Egmont Group

European External Action Service Common Foreign and Security Policy

Consiliul de Securitate ONU Morning Call

26/02/2021
Morning Call este un raport zilnic al Autorității de Supraveghere Financiară care conține indici, grafice, evoluții, precum și cele mai recente știri din piața financiară.     Februarie 2...

└ Piaţa de capital

24/02/2021
Reglementări europene - Instrumente şi Investiţii Financiare - Piaţa de Capital O P C V M(Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare) Regulamentul (UE) 2021/168 al Parlament...

Anunț ESMA - PTSC Consultative Working Group

04/02/2021
Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) a publicat pe site-ul propriu un anunț de reînnoire a componenței Grupului de lucru consultativ pentru Comitetul permanent privind po...
Vezi mai multe

PROIECT NORMĂ privind aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanță ale OPCVM și ale anumitor tipuri de FIA

24/02/2021

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile cu privire la proiectul de normă pot fi transmise la adresa de e-mail reglementari.siif@asfromania.ro  până la data de 06 martie 2021 (inclusiv).

PROIECT Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

18/02/2021

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail propuneri@salfin.ro până pe data de 08.03.2021,conform Codului de Procedură Civilă.

PROIECT Regulament privind obligația de întocmire de către emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a rapoartelor financiare anuale în formatul de raportare electronic unic

17/02/2021

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observaţiile cu privire la proiectul de regulament pot fi transmise la adresa de e-mail  reglementari.siif@asfromania.ro până pe data de 27 februarie 2021.

PROIECT Normă pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare

12/02/2021

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementare.consultare@asfromania.ro  până cel târziu în data de 22 februarie 2021 inclusiv.

PROIECT Regulament de modificare și completare a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr.7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative

03/02/2021

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI nota de prezentare a proiectului. 

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului pot fi comunicate la adresa reglementari.siif@asfromania.ro până cel târziu în data de 13 februarie 2021.

Vezi mai multe

Informare CySEC

25/11/2020
Autoritatea de Supraveghere Financiară aduce la cunoștință investitorilor faptul că autoritatea competentă din Cipru, CySEC, a publicat un comunicat cu privire la acordul (settlement) încheiat cu...

Informare

07/07/2020
Vă informăm că societatea DINAMIC FINANCIAL GROUP SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții în conformitate cu legislația î...

Informare

23/12/2019
Entități care nu sunt autorizate de ASF în vederea prestării de servicii și activități de investiții, în conformitate cu legislația în vigoare:   Nr. crt.     Denumi...
Vezi mai multe

Informare societatea Gembell Limited

22/02/2021
Vă informăm că societatea Gembell Limited (brand Pocket Option, website: https://pocketoption.com/ro/) nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activit...

Informare UMO World Corporation LTD, brand BInvesting

19/02/2021
Vă informăm că societatea UMO World Corporation LTD, brand Binvesting (website: https://binvesting.com/), nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activităț...

Informare referitoare CRONOS ARES PARTNERS SRL

14/01/2021
Vă informăm că societatea CRONOS ARES PARTNERS SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018...

Informare referitoare la GREEN SEEDS MARKETING SRL

14/01/2021
Vă informăm că societatea GREEN SEEDS MARKETING SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/201...

Informare HERMES MARKETING SRL

24/11/2020
Vă informăm că societatea HERMES MARKETING SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 pri...

Informare SAPINA SERVICES SRL

24/11/2020
Vă informăm că societatea SAPINA SERVICES SRL nu este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară să presteze servicii și activități de investiții conform prevederilor Legii nr. 126/2018 priv...
Vezi mai multe