Facebook LinkedIn

Managementul Crizelor

Dacă Managementul Riscurilor are o abordare proactivă, de colectare a Indicatorilor de Risc şi prezentare a situaţiei într-o manieră integrată, Managementul Crizelor are rol mai mult reactiv, de pregătire a răspunsului când situaţia o cere.


Crizele pot avea mai multe surse, de la cele locale la cele generate de situaţii internaţionale, de la criza de lichiditate până la criza căderii unei infrastructuri critice (fie că este o companie de decontare, un depozitar central, fie o companie oferind servicii de outsourcing) sau crize generate de riscuri operaţionale (de exemplu fraude majore).


Crizele nu pot fi eliminate
, din acest motiv la nivel integrat trebuie să existe planuri de asigurare a continuităţii afacerii şi planuri de recuperare în caz de criză. Toate aceste aspecte trebuie analizate, inventariate, reglementate şi monitorizate.


La nivel internaţional se constată o nouă abordare
în conţinutul şi structura reglementării, supravegherii şi a managementului crizelor, datorită eşecului filozofiei metodei de supraveghere din ultimii 20 de ani. Abordarea veche s-a manifestat printr-o concentrare extensivă pe riscurile microeconomice, utilizând tehnici senzitive la risc bazate pe piaţă, care în faţa evenimentelor extreme pot exarceba riscul sistemic, în loc de a-l reduce.    
 
In 2007 Parlamentul European a publicat studiul “Financial Supervision and Crisis Management in the EU” propunând o nouă abordare a managementului crizelor.


În 2012 Comisia Europeană a lansat CONSULTATION ON A POSSIBLE RECOVERY AND RESOLUTION FRAMEWORK FOR FINANCIAL INSTITUTIONS OTHER THAN BANKS, discuţii care se vor finaliza cu un nou cadru de management al crizelor, ţinându-se cont de inter-relaţionările globale.

De asemenea, datorită dematerializării tranzacţiilor, a infrastructurilor critice şi a utilizării tehnologiilor informatice sunt esenţiale măsurile:

  • Împotriva riscurilor sistemice generate de efectele criminalităţii informatice şi a neluării de măsuri tehnice adecvate,
  • Pentru reducerea efectelor negative ale criminalităţii informatice, a recuperării şi restabilirii business-ului după o criză.


Din acest motiv avem nevoie de:

  • principii şi proceduri pentru managementul situaţiilor de criză;
  • un sistem de colectare, analizare, avertizare şi răspuns la incidente şi crize
  • definirea, identificarea şi elaborarea de proceduri pentru infrastructurile financiare critice, furnizorii de servicii externalizate, furnizorii de sisteme informatice şi comunicaţii cu posibil impact generator de crize;
  • proiectarea de simulări pentru situaţii de criză, planuri pentru situaţii de urgenţă şi derularea de simulări;
  • participarea la activitatea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară în structurile şi în legătură cu temele privind managementul crizelor;
  • schimburilor de informaţii inter-instituţionale naţionale şi internaţionale.