Facebook LinkedIn

Taxe sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

Sursele de venit ale ASF provenite din principalele cote, tarife şi taxe aplicate entităţilor autorizate şi supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare

Veniturile ASF obținute din cote aplicate industriei autorizate, supravegheate și reglementate, prezentate în situația de mai sus, au scop informativ, în vederea transparenței principalelor surse de venit ale ASF, la data de 20 ianuarie 2014. Opozabile sunt taxele, cotele și tarifele prevăzute de legislație și regulamentele în vigoare.