Facebook LinkedIn

Excepția de la obligațiile de raportare pentru trazacțiile intragrup

La considerentul 16 al Regulamentului (UE) 2019/834 se explică faptul că tranzacțiile intragrup care implică contrapărți nefinanciare „reprezintă o fracțiune relativ mică din toate contractele de instrumente derivate OTC și sunt utilizate în principal pentru activitățile de hedging intern ale grupurilor. Prin urmare, aceste tranzacții nu contribuie în mod semnificativ la riscul și interconectarea sistemică, însă obligația de a raporta aceste tranzacții impune costuri și sarcini semnificative pentru contrapărțile nefinanciare. Tranzacțiile dintre contrapărțile din cadrul unui grup, în care cel puțin una dintre ele este o contraparte nefinanciară (NFC), ar trebui, prin urmare, să fie exceptate de la obligația de raportare, indiferent de locul de origine / constituire a acesteia."

Regulamentul menționat adaugă următoarele cerințe în ceea ce privește scutirea de la obligația de raportare aplicabilă tranzacțiilor intragrup, din EMIR:

În pofida articolului 3, obligația de raportare nu se aplică contractelor derivate din cadrul aceluiași grup în care cel puțin una dintre contrapărți este nefinanciară sau ar fi calificată ca o contraparte nefinanciară dacă ar fi stabilită în UE, cu condiția ca :

a) ambele contrapărți să fie incluse în aceeași consolidare în totalitate a situațiilor financiare;

b) ambele contrapărți să fie supuse unor proceduri adecvate de evaluare, măsurare și control al riscurilor centralizate;

(c) societatea-mamă să nu fie o contraparte financiară (FC).

Contrapărțile trebuie să notifice autoritățile lor competente despre intenția lor de a aplica pentru exonerarea obligațiilor privind raportarea tranzacțiilor cu contracte derivate. Scutirea este valabilă, cu excepția cazului în care autoritățile competente notificate nu sunt de acord cu îndeplinirea condițiilor menționate la articolul 3 în termen de trei luni de la data notificării ”.

Raportarea intenției de a fi exonerați de la obligațiile de raportare, în cazul îndeplinirii condițiilor de mai sus, se realizează numai începând cu 17 iunie 2019, iar detalii despre această derogare sunt prezentate și în documentul Q&A privind EMIR (Întrebarea și Răspunsul TR 51).

Pentru a veni în sprijinul entităților ce doresc să utilizeze derogarea de la obligațiile de raportare instituite de articolul 9 din EMIR, ASF a creat formatul de Notificare și Anexele aferente, ce pot fi transmise în format electronic, la următoarele adrese de poștă electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.