Facebook LinkedIn

Derogări de la obligațiile instituite de EMIR, în cazul tranzacțiilor intragrup

UPDATE: Începând cu data de 24 decembrie 2020, au intrat în vigoare prevederile Regulamentului nr. 27/2020, privind modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014, privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară.

Potrivit  dispozițiilor pct. 1.21^1 din Anexa 3 a Regulamentului menționat, următoarele tarife sunt percepute de ASF, în funcție de operațiunea de exceptare solicitată:

 Categoria de venituri

  Precizări (operațiunea, baza de calcul căreia i se aplică cota etc.)

Nivelul tarifului/taxei/cotei (%)

Tarif/Taxă de soluționare a cererilor de autorizare/ avizare /aprobare/ atestare și retragere autorizație

 1.21^1. aprobare pentru încadrarea în excepția de la:

  a) obligația de raportare prevăzută de prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare; Tariful se percepe o singură dată în cazul în care solicitarea societății mamă pentru încadrarea în excepția de la obligația de raportare pentru societățile din grup se face prin același set de documente.

  b) obligația de compensare prevăzută de prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

 

  c) obligația de constituire de garanție prevăzută de prevederile art. 11 alin. (5)-(10) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

 

 a) 5.000 lei/ solicitare

 

 

 b) 7.000 lei/ solicitare

 c) 7.000 lei/ solicitare

 

Tranzacțiile intragrup sunt definite la articolul 3 din EMIR drept contracte cu instrumente derivate OTC încheiate cu o altă contraparte care face parte din același grup și sunt de obicei efectuate pentru a proteja anumite riscuri de piață sau pentru a agrega astfel de riscuri la nivelul grupului. O tranzacție intragrup este o tranzacție între două contrapărți care sunt incluse în aceeași consolidare pe o bază completă a situațiilor financiare și sunt supuse unor proceduri de evaluare, măsurare și control ale riscurilor centralizate corespunzătoare (ambele condiții trebuie îndeplinite cumulativ).

Cu excepția anumitor tehnici de atenuare a riscurilor, de la care tranzacțiile intragrup sunt scutite în anumite condiții, toate celelalte cerințe EMIR (de compensare, schimb de colateral, inclusiv de raportare, dacă nu beneficiază de exonerarea obligației respective, începând cu 17 iunie 2019), se aplică în prezent tranzacțiilor intragrup, în același mod ca și la toate celelalte tranzacții cu contracte derivate.

Mai mult, tranzacțiile intragrup trebuie incluse în calculele ce stabilesc dacă o contraparte nefinanciară depășește pragul de compensare (cu excepția tranzacțiilor care reduc riscul). De asemenea, obligația de a aplica alte tehnici de diminuare a riscurilor, altele decât colateralizarea în special, cum ar fi:

-  confirmare la timp,

-  compresia portofoliului;

-  reconcilierea portofoliului;

-  soluționare a litigiilor;

-  evaluarea zilnică;

sunt încă relevante și aplicabile pentru tranzacțiile intragrup.

Există trei exonerări aplicabile tranzacțiilor intragrup care pot fi solicitate în baza cadrului legal EMIR privind:

1) obligația de compensare;

2) cerința de schimb de garanții;

3) obligația de raportare.