Facebook LinkedIn

Derogări de la obligațiile instituite de EMIR, în cazul tranzacțiilor intragrup

Tranzacțiile intragrup sunt definite la articolul 3 din EMIR drept contracte cu instrumente derivate OTC încheiate cu o altă contraparte care face parte din același grup și sunt de obicei efectuate pentru a proteja anumite riscuri de piață sau pentru a agrega astfel de riscuri la nivelul grupului. O tranzacție intragrup este o tranzacție între două contrapărți care sunt incluse în aceeași consolidare pe o bază completă a situațiilor financiare și sunt supuse unor proceduri de evaluare, măsurare și control ale riscurilor centralizate corespunzătoare (ambele condiții trebuie îndeplinite cumulativ).

Cu excepția anumitor tehnici de atenuare a riscurilor, de la care tranzacțiile intragrup sunt scutite în anumite condiții, toate celelalte cerințe EMIR (de compensare, schimb de colateral, inclusiv de raportare, dacă nu beneficiază de exonerarea obligației respective, începând cu 17 iunie 2019), se aplică în prezent tranzacțiilor intragrup, în același mod ca și la toate celelalte tranzacții cu contracte derivate.

Mai mult, tranzacțiile intragrup trebuie incluse în calculele ce stabilesc dacă o contraparte nefinanciară depășește pragul de compensare (cu excepția tranzacțiilor care reduc riscul). De asemenea, obligația de a aplica alte tehnici de diminuare a riscurilor, altele decât colateralizarea în special, cum ar fi:

-  confirmare la timp,

-  compresia portofoliului;

-  reconcilierea portofoliului;

-  soluționare a litigiilor;

-  evaluarea zilnică;

sunt încă relevante și aplicabile pentru tranzacțiile intragrup.

Existau două exonerări aplicabile tranzacțiilor intragrup în cadrul legal EMIR , până la data de 17 iunie 2019:

1) privind obligația de compensare

2) privind cerința de schimb de garanții

Întrucât, la data de 17 iunie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate OTC care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale și cerințele pentru registrele centrale de tranzacții (EMIR REFIT), începând cu această dată, intră în vigoare o nouă excepție :

3) privind obligația de raportare.