Raportarea informațiilor referitoare la decontarea internalizată (articol 9 CSDR)

 

Potrivit prevederilor articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (CSDR) referitor la îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în UE  și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și  2014/65/UE și a Regulamentului  (UE) nr. 236/2012, operatorii de decontare au obligația de a raporta trimestrial, autorităților competente, volumul total și valoarea tuturor tranzacțiilor cu titluri de valoare pe care le decontează în afara sistemelor de decontare a titlurilor de valoare. La rândul lor, autoritățile competente transmit fără întârziere aceste informații primite către Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și o informează pe aceasta cu privire la orice risc potențial care rezultă din activitatea de decontare respectivă.

Mai precis, activitatea de decontare internalizată poate fi desfășurată la diferite nivele ale procesului de deținere și păstrare a titlurilor de valoare (custozi globali, custozi locali (sub-custodians)) și trebuie raportată exact la nivelul la care a fost operată. Fiecare operator de decontare este răspunzător pentru raportarea decontărilor internalizate înregistrate doar în evidențele proprii.

Prin urmare, operatorii de decontare vor raporta, în termen de 10 zile lucrătoare de la terminarea trimestrului, către autoritatea competentă din statul membru în care este localizat sediul principal al entității, după cum urmează:

  1. un singur raport, pentru activitatea din statul membru UE în care este situat sediul principal (activitatea sucursalelor din acel stat fiind inclusă în raport);
  2. rapoarte separate pentru activitatea fiecărei sucursale dintr-un stat membru UE;
  3. un singur raport pentru activitatea sucursalelor din statele terțe.
  4. un singur raport pentru activitatea din statul membru UE, al sucursalelor din Spațiul Economic European aparținând operatorilor de decontare din țări terțe.

 Autoritățile competente europene transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea informațiilor, toate datele primite din partea operatorilor de decontare către Autoritatea Europeană de Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). Totodată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la terminarea trimestrului autoritățile competente transmit către ESMA și raportul privind orice potențiale riscuri aferente datelor raportate, referitoare la decontările internalizate, identificate în cadrul perioadei analizate.

Următoarele tipuri de instrumente financiare trebuie considerate în sfera de raportare a decontărilor internalizate:

  1. a) instrumentele financiare care sunt înregistrate inițial și menținute în depozitarii centrali de titluri de valoare autorizați în UE, respectiv instrumentele financiare pentru care un depozitar central de titluri de valoare din UE acționează în calitate de depozitar central de titluri de valoare emitent;
  2. b) instrumentele financiare înregistrate într-un depozitar central de titluri de valoare din UE care acționează în calitate de depozitar central de titluri de valoare investitor pentru respectivele instrumente financiare, deși acestea pot fi înregistrate inițial sau menținute central în afara depozitarilor centrali de titluri de valoare autorizați.

ASF solicită din partea tuturor entităților raportoare (operatori de decontare) realizarea tuturor demersurilor pentru îndeplinirea corespunzătoare a cerințelor legale europene și locale și asumarea tuturor responsabilităților ce le revin și reiterează faptul că  activitatea de raportare se va realiza începând cu iulie 2019, cu respectarea, în principal, a prevederilor din:

 În vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare instituite de noul cadru juridic, ASF a dezvoltat o platformă IT prin care se vor realiza operațiunile de transmitere a datelor aferente decontărilor internalizate, iar raportările se vor efectua accesând adresa https://portal.asfromania.ro/csdr , furnizând totodată și instrucțiuni tehnice privind procesul de raportare.

Precizăm, de asemenea, că ESMA a elaborat ghiduri tehnice pentru operatorii de decontare care trebuie să raporteze operațiuni de decontare internalizată, iar ASF încurajează entitățile raportoare să consulte aceste reguli de validare a datelor, împreună cu fișierele XML aferente, AICI.

Schema ISO 20022 XSD pentru raportarea informațiilor de soluționare internalizate a fost aprobat de către ISO 20022 Securities SEG la 24 septembrie 2018, iar mesajul a fost publicat oficial pe site-ul ISO 20022 de către Autoritatea de înregistrare la 10 octombrie 2018. Pentru mai multe informații despre Raportul de definire a mesajului și pentru a accesa schema XSD, consultați pagina de internet a ESMA, AICI.

Mesajul derivat care ar trebui utilizat în scopul raportării decontărilor internalizate, în baza cerințelor legale ale articolului 9 din CSDR, este disponibil pe platforma MyStandards din site-ul oficial al ESMA, pentru al cărei acces este necesar un cont SWIFT. Diferențele minore între definiția mesajului de bază și definiția mesajului derivat sunt descrise în secțiunea 6.6 din Ghidul Tehnic pentru operatorii de decontare - Reguli de validare a raportului.

Pentru asistența tehnică în vederea transmiterii raportărilor puteți utiliza adresa de poștă electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.