Facebook LinkedIn

Raportări abuz de piață

Raportarea tranzacțiilor suspecte

Subiecții prevăzuți la art. 16 din Regulamentul UE nr. 596/2014 au obligația de a raporta fără întârziere către ASF ordinele și tranzacțiile, inclusiv orice anulare sau modificare a acestora, care ar putea constitui o utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate, o manipulare a pieței sau o tentativă de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate sau de manipulare a pieței. 

Pentru a transmite un Raport de tranzacții și ordine suspecte, conform Regulamentului delegat UE 2016/957, trebuie să:

-   descărcați macheta de raportare AICI.
-   transmiteți macheta completată la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Programe de răscumpărare și măsuri de stabilizare

Pentru a beneficia de derogarea prevăzută la art. 5 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 596/2014, emitentul are obligația de a raporta  către ASF, până la sfârșitul celei de a șaptea zile bursiere după data executării tranzacțiilor în cauză, fiecare tranzacție dintr-un program de răscumpărare în forma detaliată și în forma agregată. Forma agregată va include volumul agregat și prețul mediu ponderat pe zi și pe loc de tranzacționare.

De asemenea, emitenții, ofertanții sau entitățile care realizează stabilizarea titlurilor de valoare transmit detaliile tuturor operațiunilor de stabilizare către ASF  până la sfârșitul celei de a șaptea zile bursiere după data executării acestor operațiuni.

Notificarea tranzacțiilor efectuate în cadrul programelor de răscumpărare și a operațiunilor de stabilizare se va transmite la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Formatul raportarii va fi .xls, cu cel putin urmatoarele coloane:

        1. Pentru raportarea cuprinzând fiecare tranzacție:
                 
            Data tranzacției | Ora tranzacției (hh:mm:ss) | Volumul tranzacției | Pretul tranzacției | Intermediarul
            
        2. Pentru raportarea agregată:
               
           Data tranzacțiilor | Volumul tranzacțiilor | Prețul mediu ponderat al tranzacțiilor.Amânarea dezvăluirii informației privilegiate

 

Subiecții prevăzuți la art. 17 din Regulamentul UE nr. 596/2014 pot decide amânarea publicării informațiilor privilegiate, cu respectarea prevederilor impuse prin Regulamentul UE nr. 596/2014 și Regulamentul delegat (UE) 2016/1055.

În cazul in care s-a decis  amânarea publicării informațiilor privilegiate, aceștia au obligația de a informa A.S.F. cu privire la amânarea publicării informațiilor și de a furniza o explicație scrisă în acest sens. 

Notificarea amânării publicării de informații privilegiate se va realiza pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..Listele persoanelor care au acces la informația privilegiată

La solicitarea ASF, subiecții prevăzuți la art. 18 din Regulamentul UE nr. 596/2014 au obligatia să comunice lista persoanelor care au acces la informații privilegiate.

Pentru a transmite lista actualizată a persoanelor care au acces la informații privilegiate, conform Regulamentului delegat UE 2016/347  trebuie să:

-    descărcați  macheta de raportare  AICI   
-    transmiteți macheta completată la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Raportarea tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere

Subiecții prevăzuți la art. 19 din Regulamentul UE nr. 596/2014 au obligația de a notifica emitentul/participantul la piața certificatelor de emisii și ASF, cu promptitudine și nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data tranzacției, cu privire la tranzacțiile menționate la art. 19 alin. 1) și alin. 7) din Regulamentul UE nr. 596/2014 și la art. 10 din Regulamentul delegat UE 2016/522.

Nu fac obiectul notificării acele tranzacții efectuate de către personalul de conducere, care îndeplinesc una dintre condițiile stabilite prin art. 56 alin (1) din Regulamentul (UE) 1011/2016.

Pentru a efectua o raportare către ASF, conform Regulamentului delegat UE 2016/523, trebuie să:

-     Descărcați macheta de raportare AICI 
-     Transmiteți macheta completată la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Reamintim ca persoanele care exercită responsabilități de conducere in cadrul unui emitent, precum și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea, au obligatia de a notifica atât A.S.F., cât și   emitentul/participantul la piața certificatelor de emisii. 

 


Raportarea încălcărilor obligațiilor instituite în materia abuzului pe piață

Conform art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, raportările pot fi efectuate prin modalitățile descrise în cele ce urmează. Menționam că toate raportările transmise în aplicarea art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 sunt confidențiale.

  1. prin poștă: Autoritatea de Supraveghere Financiara, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe piață / Serviciul Investigatii si Abuz pe piata, Splaiul Independentei, nr.15, sector 5, București
  2. prin email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  3. telefonic: 021.659.64.34