Facebook LinkedIn

Taxe sectorul asigurărilor - reasigurărilor

 

Așa cum este definit și reglementat de lege, accesul liber şi neîngrădit la informaţii de interes public, reprezintă unul dintre dezideratele ASF.  Astfel, în baza principiului transparenței decizionale, sunt prezentate principalele surse de venit ale Autorității.

Regulamentul  nr. 16 /2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, stabilește veniturile care se constituie ca surse proprii de finanțare ale Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea A.S.F., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G nr. 93/2012.

Taxe și cote aplicate entităților autorizate, reglementate, supravegheate şi controlate de ASF – Sectorul Asigurări - Reasigurări .