Facebook LinkedIn

Taxe sectorul asigurărilor - reasigurărilor

Sursele de venit ale ASF provenite din principalele cote, tarife şi taxe aplicate entităţilor autorizate şi supravegheate de ASF - Sectorul asigurărilor - reasigurărilorVeniturile ASF obținute din cote aplicate industriei autorizate, supravegheate și reglementate, prezentate în situația de mai sus, au scop informativ, în vederea transparenței principalelor surse de venit ale ASF, la data de 14 octombrie 2016. Opozabile sunt taxele, cotele și tarifele prevăzute de legislație și regulamentele în vigoare.