Facebook LinkedIn

Raportări

 Societăţile şi brokerii de asigurare transmit raportări către ASF atât electronic, cât şi pe suport de hârtie.
 Pentru transmiterea raportărilor electronice, înregistrarea în aplicaţia ASF-EWS este obligatorie!

 

ANUNȚ :  Având în vedere faptul că prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 48/2020 prevalează asupra legislaţiei secundare, considerăm că termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019 atât la A.S.F. cât şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice este 31 iulie 2020.

Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale ȋntocmite conform Normei A.S.F. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, rămȃne neschimbat, respectiv 30 iunie 2020

*****

IMPORTANT! Transmiterea raportărilor și a altor documente către A.S.F. în perioada aplicării măsurilor excepționale în contextul COVID-19

În data de 18.03.2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat Instrucțiunea nr. 1/2020 privind transmiterea raportărilor și a altor documente către A.S.F. în perioada aplicării măsurilor excepționale generate de criza COVID-19.

În perioada aplicării măsurilor excepționale, entitățile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. vor transmite corespondența, raportările, informațiile și alte documente prevăzute de legislaţia aplicabilă, către Autoritate, doar în format electronic.

Documentele menționate vor fi transmise pe adresa de e-mail a A.S.F., dedicată acestei proceduri, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În cazul raportărilor prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul asigurărilor vor fi utilizate aplicațiile ASF–EWS sau e-Hub.

Documentația transmisă A.S.F. va fi păstrată la sediul entității, pentru a putea fi disponibilă pentru verificare la solicitarea Autorității ori de câte ori va fi necesar.

Instrucțiunea nr.1/2020, care a fost transmisă Monitorului Oficial al României, se aplică pe perioada existenței stării de urgență și intră în vigoare la data publicării. Actul normativ poate fi consultat AICI

 

 Anunț referitor la raportările conform Normei nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vigoare de la 15 aprilie 2018

Descarcă aici Ghidul de îndrumare  pentru aplicarea Normei nr.4/2018.

    Exemplul de metodologie privind evaluarea internă a riscurilor operaționale, metoda de calcul aferentă evaluării riscurilor, precum și șablonul pentru raportarea anuală a evaluării interne a riscurilor operaționale IT – conform Normei nr. 4/2018

  • Exemplu de metodologie privind evaluarea internă a riscurilor operaționale, precum și  metoda de calcul aferentă evaluării riscurilor operaționale ITDescarcă aici textul integral al exemplului de medodologie și al metodei de calcul;
  • Exemplu de calcul pentru evaluarea internă a riscurilor operaționale (registrul riscurilor operaționale IT), exemplul pentru măsurile de control aplicate pentru reducerea riscurilor și șablonul pentru raportarea anuală a evaluării interne a riscurilor operaționale IT.  Descarcă aici fișierul cu exemplul de calcul și șablonul de raportare.

 

 

Raportări societăţi de asigurare

Raportări intermediari principali 

Societățile de asigurare au obligația să transmită raportări conform:

Normei nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare şi/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 08 aprilie 2016) -  pentru societățile supravegheate conform regimului Solvabilitate II;

- Normei nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 978 din 30 decembrie 2015);

- Normei nr. 19/2018 privind distribuțtia de asigurări (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1089 din 21 decembrie 2018).

Intermediarii principali au obligaţia să transmită raportări conform  Normei nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1089 din 21 decembrie 2018).

În atenţia societăților si intermediarilor principali nou autorizați/avizați, în vederea înregistrării ca utilizatori în aplicaţia ASF-EWS:

Vă rugăm să completați formularele de mai sus și să le depuneți la Registratura Autorităţii de Supraveghere Financiară. În cazul în care aveți nelămuriri/dificultăți în legătură cu procedura de înregistrare, vă puteți adresa ASF, la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Atât societățile, cât și intermediarii principali  trebuie să transmită raportări privind intermediarii secundari, în conformitate cu prevederile Normei nr. 19/2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *****

Arhiva

ANUNȚ REFERITOR LA RAPORTARILE CONFORM NORMEI NR. 6/2015:

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile art. 16 din Norma 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de ASF:
-   până la data de 30.06.2016, trebuie transmise ASF rezultatul primei evaluări interne a riscurilor operaționale prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a) și prima raportare în format letric, prevăzută la art. 14 alin. (4);
-   prima auditare IT se va realiza de către entități cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2016.

Totodată, vă comunicăm că  AICI regăsiți toate materialele referitoare la aplicarea Normei 6/2015, inclusiv exemplul de metodologie privind evaluarea internă a riscurilor operaționale, metoda de calcul aferentă evaluării riscurilor, precum și șablonul pentru raportarea anuală a evaluării interne a riscurilor operaționale IT.